Αρχική Νέα Τοπικά Κέντρο Παιδιού & Εφήβου: χορήγηση τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Κέντρο Παιδιού & Εφήβου: χορήγηση τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

10

 Επαγγελματικός Προσανατολισμός
    
 Οι ημερομηνίες χορήγησης του Προγράμματος για τη φετινή χρονιά είναι:  4-6 Ιουλίου.

 

    Η επιλογή επαγγέλματος δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι απόφαση που επηρεάζει όλη μας τη ζωή. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι σήμερα είναι ελλιπώς πληροφορημένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν, δεν εξετάζουν κατά πόσο τους ταιριάζει το εργασιακό περιβάλλον που επιλέγουν και γενικά τείνουν να σχεδιάζουν το επαγγελματικό τους μέλλον χωρίς να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις κλίσεις τους, βασιζόμενοι σε περιορισμένα επαγγελματικά κριτήρια, π.χ. βιοπορισμός ή περιορισμένη επίδοση στα μαθήματα. Κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος να πάρουν λανθασμένη απόφαση για το μέλλον.
     Στο σημείο αυτό καλείται ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός να προετοιμάσει και να βοηθήσει τους νέους να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλματος.
     Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου εφαρμόζει από το 2004 με Πανελλαδική αποκλειστικότητα ένα πλήρες Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η εφαρμογή του γίνεται από εξειδικευμένη ψυχολόγο-σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού.
     Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά μια σειρά από δοκιμασίες (τεστ) οι οποίες μπορούν να χορηγηθούν ατομικά ή ομαδικά. Η συνολική διάρκεια χορήγησης είναι περίπου 6 ώρες με ενδιάμεσα διαλείμματα. Αναλυτικότερα, οι δοκιμασίες αυτές εξετάζουν:
* Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του ατόμου
* Τις επαγγελματικές αξίες – ο έφηβος βοηθιέται να διασαφηνίσει ορισμένες συμπεριφορές που τον οδηγούν στο να επιλέξει ή να απορρίψει επαγγελματικές δραστηριότητες.
* Στοιχεία προσωπικότητας που αφορούν την επιλογή επαγγέλματος και αυτοεκτίμηση του ατόμου
* Ικανότητες όπως γενική νοημοσύνη, αριθμητική ικανότητα,  γλωσσική ικανότητα κ.α.
* Επίσης, τα κίνητρα που έχει το άτομο να επιτύχει στην εκπαίδευση, το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μελλοντικό εργαζόμενο και τι περιμένει από ένα εργασιακό περιβάλλον.
     Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων  από την ψυχολόγο, πραγματοποιείται ατομική συνέντευξη με το παιδί, όπου μέσα από την προσωπική επαφή ανιχνεύονται παράγοντες που το επηρέασαν στις αποφάσεις του και του εκτίθενται όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με μια επαγγελματική επιλογή ώστε να μπορέσει να κλίνει προς τη σωστότερη  γι’ αυτό κατεύθυνση. Τέλος, τα αποτελέσματα της εξέτασης ανακοινώνονται προφορικά στους γονείς παρουσία του εφήβου και  εν συνεχεία τους δίνεται και γραπτή έκθεση.
     Η εξέταση αυτή:
* βοηθά τους νέους να αποκτήσουν μεγαλύτερη  αυτογνωσία,
* τους παρακινεί να αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες ικανότητές τους, αλλά και να αναπτύξουν νέες,
* τους προτρέπει να προβληματιστούν σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν ή τους προσφέρονται σε σχέση  με μια γενική κατεύθυνση προς μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες
* τους ζητά να αναλάβουν την ευθύνη της τελικής απόφασης τονίζοντας ότι τίποτα δεν τελειώνει οριστικά και ότι πάντα υπάρχουν ευκαιρίες
     Είναι λοιπόν σημαντικό να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού όχι μόνο πληροφορεί για την υπάρχουσα αγορά εργασίας και τις προοπτικές της, αλλά ασχολείται και με τον ίδιο τον άνθρωπο που πρόκειται να εισέλθει σε αυτή την αγορά εργασίας σχηματίζοντας ένα – κατά το δυνατό – πλήρες προφίλ.
     Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού χορηγείται σε εφήβους που έχουν τελειώσει την Γ’ τάξη του Γυμνασίου και βέβαια σε όσους βρίσκονται σε κάποια από τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Δεν χορηγείται σε εφήβους των πρώτων γυμνασιακών τάξεων, καθώς ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί τα βασικά χαρακτηριστικά και οι επιθυμίες τους. Όταν όμως το άτομο καλείται να επιλέξει μεταξύ Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ  ή και των Τεχνικών Σχολών του ΟΑΕΔ, ο έφηβος πράγματι καλείται να κάνει μια σημαντική επιλογή και η βοήθεια που του προσφέρει το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι καθοριστική.