Αρχική Νέα Τοπικά Γ. Κοσμίδης: σύντομα σε εφαρμογή η πολεοδομική μελέτη για οικισμούς της Βολισσού

Γ. Κοσμίδης: σύντομα σε εφαρμογή η πολεοδομική μελέτη για οικισμούς της Βολισσού

9

 Ολοκληρώθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες στο ΥΠΕΧΩΔΕ και θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή η πολεοδομική μελέτη των οικισμών Λήμνου, Λιμνιών και Χωρής στη Βολισσό του Δήμου Αμανής
Είναι γνωστό στους κατοίκους της Βολισσού και των πέριξ αυτής οικισμών (Λήμνος, Λιμνιά, Χωρή) το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την έγκριση και την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης των πιο πάνω οικισμών.
Η πολεοδομική μελέτη δημοσιεύθηκε με Υπουργική Απόφαση το έτος 2003, αλλά δεν κατέστη εφικτό να εφαρμοσθεί διότι, πρώτον: υπήρχαν σφάλματα στη δημοσίευση και δεύτερον: δεν δημοσιεύθηκαν μαζί με τη μελέτη και οι συντεταγμένες των οικοδομικών τετραγώνων και των ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών.
Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εφαρμογή της μελέτης και, κατά συνέπεια, δεν ήταν δυνατόν να εκδίδονται οικοδομικές άδειες προκειμένου να μπορούν οι κάτοικοι να αξιοποιούν τις περιουσίες τους.
Τα προβλήματα εντοπίστηκαν έγκαιρα από το Βουλευτή Χίου κ. Γιάννη Κοσμίδη και η κινητοποίησή του ήταν άμεση και συνεχής. Μετά από επανειλημμένες επαφές με την πολιτική ηγεσία (Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας) και παράγοντες των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Νομοθετικού) καθορίσθηκε ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος και η ορθή διαδικασία για να τεθεί σε εφαρμογή η πολεοδομική μελέτη.
Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, οι συντεταγμένες και τα ψηφιακά δεδομένα:
* των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων,
* των ρυμοτομικών γραμμών, και
* των οικοδομικών γραμμών,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολεοδομικής μελέτης, η οποία έχει παραληφθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, έχει εγκριθεί από τις Υπηρεσίες και κατά συνέπεια, πρέπει να σταλούν στην αρμόδια Πολεοδομία για εφαρμογή.
Υπό το πνεύμα αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΠΕΧΩΔΕ το έγγραφο με τις οδηγίες προς την Διεύθυνση Χωροταξικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας της Ν.Α. Χίου ( αριθ. πρωτ.: 41469/24-09-08), και εστάλη προς αυτήν όλο το υλικό που συνοδεύει τη μελέτη (χαρτογραφικό και μη χαρτογραφικό) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με την εντολή να τεθεί σε εφαρμογή η πολεοδομική μελέτη.
Μετά τα παραπάνω ο Βουλευτής Χίου κ. Γιάννης Κοσμίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του, διαπιστώνοντας ταυτόχρονα ότι επιλύεται ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια τους πολίτες της Βολισσού. Πρόσθεσε δε, ότι, με την εφαρμογή του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, επιτυγχάνεται για τους οικισμούς της Βολισσού:
* η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής,
* η προστασία του περιβάλλοντος,
* η αξιοποίηση των περιουσιών των πολιτών.Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΣΜΙΔΗ