Αρχική Μαστίχα Νέα δεδομένα για τη μαστίχα από το Τριήμερο Εργασίας

Νέα δεδομένα για τη μαστίχα από το Τριήμερο Εργασίας

20

συνέντευξη με την κ. Ασπασία Λούβη
της Ελένης Τάτση

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008 (dimokratiki.org)

 

Με στοιχεία που θα εμπλουτίσουν τη γνώση  για την ιστορία της μαστίχας, και το υλικό για το θεματικό Μουσείο που έρχεται ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του, με αυτή την εκδήλωση,  έληξαν χθες οι Τριήμερες Εργασίες για τη Μαστίχα Χίου, που οργάνωσε το Πολιτιστικό ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, και  πραγματοποιήθηκαν με ξέχωρη επιτυχία στο Ομήρειο. Προηγουμένως είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση  με την διευθύντρια του Π. Ι. Ο. Π. κ.Ασπασία Λούβη.
Κυρία Λούβη, ποια τα οφέλη από τα άλλα 10 Τριήμερα Εργασίας που προηγήθηκαν, για τον ΄Ομιλο, για το προϊόν και για τον τόπο;
Τα Τριήμερα Εργασίας, έχουν αποτελέσει τη βάση για την διερεύνηση της ιστορίας και της τεχνολογίας της παραγωγής βασικών προϊόντων που στήριξαν την ελληνική οικονομία. Για μερικά μάλιστα από αυτά τα προϊόντα τεκμηριώνεται η συνεχής παραγωγή τους από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας (π.χ. λάδι, κρασί). Η καταγραφή αυτή που έλειπε από το τόπο μας όταν οργανώθηκε το πρώτο Τριήμερο Εργασίας με θέμα «την ιστορία της νεοελληνικής τεχνολογίας» έχει βοηθήσει ουσιαστικά στη τεκμηρίωση της ιστορίας αλλά και της ταυτότητας της σύγχρονης παραγωγής. Γι’ αυτό και πολλές εταιρείες σύγχρονων προϊόντων χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία της ιστορίας τους για διαφημιστικούς και εμπορικούς λόγους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τι προσδοκάτε, ποιος ο στόχος του Τριημέρου Εργασίας;
Οι προσδοκίες μας από το το Συνέδριο δεν είναι μεγαλύτερες από αυτές που είχαμε όταν οργανώναμε τα προηγούμενα δέκα. Στόχος μας λοιπόν είναι το Τριήμερο Εργασίας να αποδώσει νέα στοιχεία που θα εμπλουτίσουν τη γνώση μας γύρω από την ιστορία της μαστίχας. Γι’αυτό και ένα σημαντικό κομμάτι του Τριημέρου επικεντρώνεται σε μια περίοδο για την οποία γνωρίζουμε ότι κείνται πολλά στοιχεία, αλλά στην έρευνα είναι γνωστά λίγα απ’αυτά. Πρόκειται για την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης. Αυτά τα νέα στοιχεία μαζί με αυτά που εξετάζονται για τις άλλες περιόδους, ελπίζουμε ότι θα αποδώσουν νέα δεδομένα που θα περιληφθούν στο Μουσείο Μαστίχας, το οποίο ελπίζουμε ότι θα κατασκευαστεί στο νησί.


Σε ποια φάση βρίσκεται το Μουσείο Μαστίχας;
Το Πολιτιστικό ΄Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς έχει ολοκληρώσει όλες τις τεχνικές μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Μηχανολογική) και τις μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτες του Μουσείου Μαστίχας. ΄Εχει εκδώσει όλες τις απαραίτητες άδειες για την οικοδόμηση του Μουσείου. ΄Εχει επίσης εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο, το  Συμβούλιο Μουσείων του ΥΠ.ΠΟ η μουσειολογική – μουσειογραφική μελέτη του έργου. Ταυτοχρόνως στο ΄Ιδρυμα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την απόκτηση ISO και ο ΕΛΟΤ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά. Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας του Ιδρύματος από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.
Πώς θα βοηθήσει η ανέγερση του Μουσείου την περιοχή των μαστιχοχωρίων και του νησιού γενικότερα;
Έχουμε τη πεποίθηση ότι η δημιουργία ενός τέτοιου πόλου έλξης στη περιοχή των μαστιχοχωρίων θα δώσει πνοή στη τουριστική ανάπτυξη ολόκληρου του νοτίου τμήματος του νησιού. Γιατί το μουσείο εκτός από πόλος έλξης στο επισκέψιμο τμήμα του νησιού, θα γίνει – βάσει της υπάρχουσας μουσειολογικής μελέτης – και κέντρο πληροφόρησης που θα οδηγεί τον επισκέπτη μέσω εντύπων, χαρτών και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών σε όλα τα μαστιχοχώρια της περιοχής.


Ποιες οι δράσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς;
Το ΠΙΟΠ έχει ως καταστατικό σκοπό τη διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς. Για να υπηρετήσει αυτό το σκοπό του, έχει δημιουργήσει ένα Δίκτυο Θεματικών Τεχνολογικών Μουσείων σε όλη την Ελλάδα, που αναφέρονται στην ιστορία και τεχνολογία παραγωγής των προϊόντων της περιοχής στην οποία βρίσκεται το κάθε μουσείο. Ταυτοχρόνως στα μουσεία αυτά οργανώνονται ποικίλες πολιτιστικές δράσεις που απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες. Το ΄Ιδρυμα εκ παραλλήλου οργανώνει ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχει ένα πλούσιο κατάλογο επιστημονικών και άλλων εκδόσεων, εκτός αυτού των εκδόσεων που λειτουργούν υποστηρικτικά για την λειτουργία των μουσείων (οδηγοί, φυλλάδια, αντικείμενα κλπ.). Στο ΄Ιδρυμα λειτουργεί επίσης ένα πολύ σημαντικό Ιστορικό Αρχείο, το οποίο οργανώνει δράσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στην Επιστημονική Κοινότητα.