Αρχική Νέα Τοπικά Και πάλι υδράργυρος! Η Νομαρχία δημοσιεύει τις αναλύσεις νερού στο Δήμο Χίου

Και πάλι υδράργυρος! Η Νομαρχία δημοσιεύει τις αναλύσεις νερού στο Δήμο Χίου

30

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΙΟΥ
—————-(—————–
ΝΟΜΑΡΧΗΣ


Χίος,  22/10/2008


Α.Π. 3017
                           
ΠΡΟΣ:
Δ.Ε.Υ.Α. Χίου


Κοιν:
1. Γραφείο Νομάρχη
2. Γραφείο Αντινομάρχη κ. Φαρατζή
3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Γραφείο Υδάτων,Μ. Λιβανού 66
4. Δήμος Χίου, Γραφείο Δημάρχου
5. ΜΜΕΘέμα: Λήψη μέτρων για παροχή πόσιμου νερού σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001
Σχετ: Έγγραφα ΑΠ: 3561/13-10-2008 και ΑΠ: 3662/20-10-2008


Σε συνέχεια των από 13/10/2008 και 20/10/2008 προαναφερόμενων εγγράφων της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Ν.Α. Χίου, που αφορούν τα αποτελέσματα χημικής ανάλυσης πόσιμου νερού και δειγματοληψίας για χημική ανάλυση υδραργύρου σε περιοχές του Δήμου Χίου, επανερχόμαστε στο θέμα της λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:
– Στην περιοχή Παναγίας Βοήθειας (βρύση δρόμου), το δείγμα πόσιμου νερού δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Υγειονομικής Διάταξης ΥΜ5673/57 άρθρο 3, παρ. 2, διότι δεν έχει ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο.
– Στην περιοχή του Κάμπου (Δίκτυο ύδρευσης – βρύση οικίας) το δείγμα πόσιμου νερού είναι μη σύμφωνο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, διότι η περιεκτικότητα σε χλωριούχα υπερβαίνει κατά πολύ την ανώτατη  προβλεπόμενη τιμή.
– Τέλος, στην περιοχή Αγίου Θωμά (Δίκτυο ύδρευσης – βρύση οικίας), όπου έγινε δειγματοληψία για χημική ανάλυση υδραργύρου, το δείγμα είναι μη σύμφωνο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001, διότι η τιμή του υδραργύρου υπερβαίνει την ανώτατη παραμετρική τιμή.


Είναι απαραίτητο ο Δήμος Χίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε όλες οι περιοχές του Δήμου να υδροδοτούνται με νερό σύμφωνο με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και με την Υγειονομική Διάταξη ΥΜ 5673/57 Άρθρο 3 Παραγρ.2, ως προς τις Χημικές Παραμέτρους.


Επίσης, η πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων, των οποίων τα αποτελέσματα πρέπει να μας κοινοποιούνται, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ


ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ