Αρχική Νέα Οικονομία «Προτάσεις ανάπτυξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου

«Προτάσεις ανάπτυξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου

14

 Μέτρα για την ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας κατέθεσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Π. Καλλίρης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας, Γ. Αλογοσκούφη.
Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμεσότητα, που απαιτείται για τις κρατικές παρεμβάσεις, ώστε οι συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης στην πραγματική Οικονομία της χώρας να είναι κατά το δυνατόν μικρότερες.


ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
1. Την παρέμβαση του Δημοσίου για τη συγκράτηση και τη μείωση των επιτοκίων.
2. Την επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον για ένα χρόνο.
3. Την κατάργηση του πλειστηριασμού και της κατάσχεσης στην πρώτη κατοικία μέχρι ορισμένου ύψους αντικειμενικής αξίας.
4. Την άμεση, μέσα στο διάστημα ενός μήνα, επιστροφή του συνόλου του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αύξηση του ποσοστού επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες.
5. Την επιτάχυνση των προκηρύξεων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
6. Την άμεση απαγόρευση λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών, που λειτουργούν για λογαριασμό τραπεζών.
7. Την παροχή δυνατότητας στον δανειολήπτη, να προεξοφλεί το υπόλοιπο δανείου, χωρίς ποινές.
8. Τη διεύρυνση, από τρεις σε έξι δόσεις, των καθυστερούμενων δόσεων, μετά τις οποίες οι τράπεζες, μπορούν να κινήσουν διαδικασίες εις βάρος των δανειοληπτών.
9. Ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών για την διατήρηση της ενεργής ζήτησης στην Οικονομία.
10. Παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου για αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας της ΕΚΤ ώστε οι σκοποί της να μην περιορίζονται στον έλεγχο του πληθωρισμού αλλά να αφορούν στη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισόρροπης περιφερειακά ανάπτυξης.
11. Την κατά το δυνατόν ταχύτερη αξιοποίηση του προγράμματος 30δις € χορήγησης δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
12. Επαναφορά φόρου μεγάλης ακίνητης περιούσιας και κατάργηση του φόρου για τα ακίνητα.
13. Δημιουργία και επέκταση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, με αύξηση βασικών συντάξεων, επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επίδομα θέρμανσης.
14. Μείωση τιμών στα βασικά είδη διαβίωσης, ενίσχυση των ελέγχων τιμών και δραστική αντιμετώπιση των καρτέλ.