Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Μ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου: ευρωπαϊκές δράσεις για προώθηση- ανανέωση ναυτικής παιδείας

Μ. Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου: ευρωπαϊκές δράσεις για προώθηση- ανανέωση ναυτικής παιδείας

7

 Τις ευρωπαϊκές δράσεις για την προώθηση και ανανέωση της ναυτικής παιδείας όλων των επιπέδων θέλησε να πληροφορηθεί η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΕΚ, με γραπτή ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρ. Επιτροπή.
Η ευρωβουλευτής, έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και των ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων1, ερώτησε ποιές συγκεκριμένες δράσεις, που αφορούν τη ναυτική παιδεία,  έχουν εκτελεσθεί ή έχουν προταθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων της διά βίου μάθησης.
Ο αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Πολιτισμού και Νεολαίας Επίτροπος, κ. J.Figel, τόνισε ότι “η ναυτική εκπαίδευση στηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci, το οποίο περιλαμβάνει πολυμερή σχέδια, όπου συμμετέχουν εταίροι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τα εν λόγω σχέδια έχουν αναπτύξει καινοτόμα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και μαθήματα στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης και βοηθούν την προσαρμογή και τη μεταφορά τους στις διαφορετικές εθνικές καταστάσεις”.
Υπενθυμίζεται ότι η ναυτική εκπαίδευση και οι τρόποι προσέγγισης σ’αυτήν προσδιορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Η ΕΕ οφείλει να σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Στην απάντηση του Επιτρόπου, αναφέρεται επίσης η χρηματοδότηση από την Ευρ.Επιτροπή συνόλου σχεδίων και προγραμμάτων στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ασφάλειας, με στόχο τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της ναυτικής παιδείας, ώστε να διασφαλισθεί μια σύγχρονη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία σε διεθνές επίπεδο.
Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνονται:


– “Νέες μορφές, βασισμένες στο Διαδίκτυο και προϊόντα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση , τη διά βίου μάθηση και την αξιολόγηση δεξιοτήτων για τους τομείς ναυτικών και λιμενικών δραστηριοτήτων”. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της άμεσης κατάρτισης των πληρωμάτων των πλοίων και των εργαζομένων στα λιμάνια. (www.e-marine-project.eu).
– “Πλαστογράφηση πιστοποιητικών θαλάσσιας ικανότητας– η απειλή που υπονομεύει την ποιότητα της κατάρτισης”. Επικεντρώνεται στη συνειδητοποίηση των προβλημάτων των πλαστών πιστοποιητικών, στα μέτρα καταπολέμησης της απάτης καθώς και στην αύξηση της αξιοπιστίας της διαδικασίας του πιστοποιητικού αναγνώρισης. (http://www.marine-knowledge.net/getquality/).
– “Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στον τομέα της ναυτιλίας”. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αξιωματικών πλοίων, ώστε να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη στον ναυτικό τομέα. (www.maricomp-web.eu).


Σε κάθε κράτος μέλος, υπάρχει εθνικός οργανισμός, επιφορτισμένος με την υλοποίηση αποκεντρωμένων ενεργειών συγχρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Στην Ελλάδα, ο αρμόδιος οργανισμός είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (http://www.iky.gr).
1 Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής,” Βελτίωση των ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: Ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό τομέα”, (COM(2008) 425) και  Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής, “Ένα επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση”, (COM (2008)865).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης: Ασφάλεια στη θάλασσα: Προς υιοθέτηση της τρίτης δέσμης μέτρων
Επόμενο άρθροΟι πόλεμοι καταστρέφουν (και) τα οικοσυστήματα, του Τάσου Σαραντή