Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Η Ε.Ε. ανησυχεί για την ένταση των κλιματικών αλλαγών

Η Ε.Ε. ανησυχεί για την ένταση των κλιματικών αλλαγών

14

 


Τα πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι αμεσότερες και πιο έντονες σε σχέση με τις προβλεπόμενες από την έκθεση που είχε εκπονήσει το 2007 η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή.


Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για τις επερχόμενες συνέπειες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Λευκή Βίβλο στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η αντοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αλλαγή του κλίματος. Τα πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα είναι αμεσότερες και πιο έντονες σε σχέση με τις προβλεπόμενες από την έκθεση που είχε εκπονήσει το 2007 η διακυβερνητική ομάδα για την κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη δεν θα αποφύγει τις επιπτώσεις αυτές και καλείται, ως εκ τούτου, να προετοιμαστεί για να τις αντιμετωπίσει. Η Λευκή Βίβλος τονίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα διαφέρουν κατά περιοχή. Συνεπώς  τα περισσότερα μέτρα προσαρμογής θα χρειαστεί να ληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το πλαίσιο που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή καθορίζει μια στρατηγική προσέγγιση σε δύο φάσεις για την προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ, το οποίο συμπληρώνει τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.
Ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η κατάσταση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή καθίσταται κάθε χρόνο σοβαρότερη και πιο ανησυχητική. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ακόμα όμως και με τη μείωση των εκπομπών που δεσμευόμαστε να επιτύχουμε, είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο κλίμα. Είναι συνεπώς απαραίτητο να αρχίσουμε ήδη να συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο, ώστε αναπτυχθεί μια σφαιρική στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ και να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της προσαρμογής στις κύριες πολιτικές της ΕΕ.»
Το πλαίσιο δράσης
Στη διάρκεια των προσεχών 50 ετών, η αλλαγή του κλίματος είναι πιθανόν ότι θα έχει σοβαρές συνέπειες σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς, όπως η γεωργία, η ενέργεια, οι μεταφορές, τα οικοσυστήματα, ο τουρισμός και η υγεία. Θα επηρεάσει επίσης τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.
 
Η Λευκή Βίβλος παρουσιάζει ένα πλαίσιο με βάση το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της μπορούν να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από την αλλαγή του κλίματος. Η πρώτη φάση της στρατηγικής θα διαρκέσει έως το 2012 και θα θέσει τα θεμέλια για την εκπόνηση μιας συνολικής στρατηγικής για την προσαρμογή της ΕΕ από το 2013 και εντεύθεν. Θα εστιάσει στην αύξηση της κατανόησή της κλιματικής αλλαγής και σε πιθανά μέτρα προσαρμογής, καθώς και στην ενσωμάτωση της προσαρμογής στις κύριες πολιτικές της ΕΕ. Οι αποφάσεις για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή πρέπει να βασίζονται σε εμπεριστατωμένες επιστημονικές και οικονομικές αναλύσεις, παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων περιοχών. Το έγγραφο σκιαγραφεί την ανάγκη ενός δικτύου κέντρων πληροφόρησης εντός του οποίου να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, τις επιπτώσεις της και τις βέλτιστες πρακτικές.
Οι επιπτώσεις θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, καθώς ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι ορεινές και οι παράκτιες περιοχές αλλά και οι πεδινές περιοχές που πλημμυρίζουν συχνά. Για τον λόγο αυτό, τα περισσότερα μέτρα προσαρμογής θα υλοποιηθούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι να στηρίξει τις προσπάθειες αυτές μέσω μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσέγγισης, ιδιαίτερα σε διασυνοριακά ζητήματα και πολιτικές με υψηλό βαθμό ενοποίησης σε επίπεδο ΕΕ. Βεβαίως, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ. Η προσαρμογή πρέπει επίσης να αποτελέσει ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για τη βοήθεια των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο και τη διακρατική συνεργασία με χώρες εταίρους σε θέματα προσαρμογής.Για περαιτέρω πληροφόρηση και τεκμηρίωση:
Ιστοσελίδα της Επιτροπής για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος
http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm
 Ιστοσελίδα της Επιτροπής για τη γεωργία και την αλλαγή του κλίματος
http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
  Έκθεση αριθ. 4/2008 του ΕΟΠ: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη – 2008 αξιολόγηση βάσει δεικτών του 2008
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠασχαλινό παζάρι στον Κήπο από τη ΣΕ Οδηγισμού
Επόμενο άρθροΤουρνουά μπριτζ τον Ιούνιο στη Χίο