Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου Χίου

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου Χίου

33

Στη Χίο δεν υπάρχει Βιοτεχνικό Πάρκο, στο οποίο θα μπορούσαν να στεγάζονται όσες από τις επιχειρήσεις του νησιού το επιθυμούσαν.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου είχε αναθέσει στην ΒΙΠΕΤΒΑ την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου, στον χώρο της βαμβακουργίας και έρευνας αγοράς μεταξύ των βιοτεχνών του Νομού. Στη σχετική έρευνα ποσοστό 53% των επιχειρηματιών του Νομού αντιμετώπισαν θετικά την πιθανότητα -δυνατότητα μετεγκατάστασής τους σε ΒΙΟ.ΠΑ.Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) είναι ο χώρος, ο οποίος καθορίζεται, οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2545/97, προκειμένου να λειτουργήσει σαν χώρος υποδοχής κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας χαμηλής όχλησης και επαγγελματικών εργαστηρίων. 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στη μεταπολεμική Ελλάδα, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης, αλλά και η έλλειψη βιομηχανικής υποδομής στην περιφέρεια οδήγησαν σε μεγάλες συγκεντρώσεις της βιομηχανίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.Το Ελληνικό Κράτος σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και δημιουργίας φθηνής βιομηχανικής υποδομής για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων σε περιφέρειες που προσφερόταν για βιομηχανική ανάπτυξη, θεσμοθέτησε τις βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), καλυπτόμενες θεσμικά με τους Νόμους 4458/65 και 742/77 και το Π.Δ. 136/85 και τις οργάνωσε μέσω της ΕΤΒΑ.Το 1997 άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο. Με τον Νόμο 2545/97 δημιουργήθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που κατήργησε το μονοπώλιο της ΕΤΒΑ στη διαχείριση βιομηχανικών περιοχών και έδωσε την δυνατότητα τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε Δημόσιους φορείς να συμμετέχουν στην ίδρυση και διαχείριση αντίστοιχων περιοχών.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη μελέτη της ΒΙΠΕΤΒΑ προκύπτουν τα παρακάτω:
· Οι υπάρχουσες βιοτεχνίες στη Χίο είναι περισσότερο οικοτεχνίες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, που σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν στο μέγεθος της βιομηχανικής μονάδας.
· Στη Χίο έχουν αναπτυχθεί τρεις πόλοι εγκατάστασης βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ο ένας στα βόρεια προάστια στην περιοχή από την πλατεία Βουνακίου έως τον Βροντάδο, ο άλλος μέσα στην καρδιά της πόλης και ο τρίτος πάνω στον οδικό άξονα που συνδέει την πόλη με τα Νοτιόχωρα.
· Πολλοί βιοτέχνες αντιμετωπίζουν προβλήματα αδειοδοτήσεων για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μονάδων τους.
· Οι διαθέσιμοι χώροι στην πόλη της Χίου είναι παλιοί, μικροί και ακατάλληλοι να στεγάσουν μεταποιητικές δραστηριότητες. Πολλοί βιοτέχνες αναγκάζονται, λόγω του μικρού εμβαδού των μονάδων τους, να διατηρούν άλλους χώρους για βοηθητικές εργασίες (π.χ. αποθήκευση) με αποτέλεσμα να χάνουν χρήματα και χρόνο.
· Λόγω της στενότητας των δρόμων της πόλης, δεν διευκολύνονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις στην φόρτωση και εκφόρτωση των πρώτων υλών και των προϊόντων τους.
· Λόγω της γειτνίασης των βιοτεχνικών μονάδων με κατοικίες είναι συχνό το φαινόμενο ο βιοτέχνης να διακόπτει την εργασία του τις ώρες κοινής ησυχίας.
· Αρκετοί βιοτέχνες παραπονέθηκαν ότι σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται πτώση τάσης στο αστικό δίκτυο της ΔΕΗ, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα να υφίστανται φθορές τα μηχανήματά τους. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνικών πάρκων, σήμερα καθορίζεται από το Ν. 2545/97. Σημειώνεται, όμως, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης του Νόμου.Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, για την ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ. απαιτείται η σύσταση φορέα που θα αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Στον φορέα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α., δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, ενώσεις, σύνδεσμοι ή κοινοπραξίες αυτών.Η ίδρυση του φορέα και του ΒΙΟ.ΠΑ. γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.Σύμφωνα  με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ προβλέπονται χρηματοδοτικές ενισχύσεις των φορέων ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ., τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (για επιμέρους δράσεις), αλλά κυρίως από το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιον επιχειρηματία να κατασκευάσει Βιοτεχνικό Πάρκο στη Χίο, σε νέο χώρο ή μετασκευάζοντας κάποιο παλιό εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο, με σκοπό να κατασκευάσει χώρους για την εγκατάσταση βιοτεχνικών επιχειρήσεων (περίπου 250 τ.μ.) για την ενοικίαση ή την πώλησή τους σε επιχειρηματίες του νησιού.Υποδομές:
· Εγκαταστάσεις τουλάχιστον 10.000 τετραγωνικών μέτρων που θα χωριστεί σε καταστήματα των 250 τετραγωνικών.
· Κατασκευή των απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης.

Πελάτες:
Όλοι οι επιχειρηματίες της Χίου, ιδιαίτερα εκείνοι που τα καταστήματά τους βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εκτιμάται ότι η επένδυση θα απαιτήσει κεφάλαια ύψους 3,5 – 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔεν λειτουργούν δύο στους τρεις Βιολογικούς
Επόμενο άρθροΚουφέτα μοιράζουν στην Καλαμωτή