Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για Εξόρυξη & Επεξεργασία Μαρμάρων και άλλων Ορυκτών

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για Εξόρυξη & Επεξεργασία Μαρμάρων και άλλων Ορυκτών

241

Στον ορυκτό πλούτο  της Χίου περιλαμβάνονται τόσο μάρμαρα, όσο και διάφορες ποικιλίες από εκμεταλλεύσιμα πετρώματα (πέτρα Θυμιανών, κόκκινη πέτρα Κορακάρη, πέτρα Μεστών, άσπρη πέτρα Νοτιοανατολικής Χίου κ.λ.π.) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, τόσο στη Χίο, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.Οι ανάγκες της Ελλάδας σε μάρμαρο αναμένεται να είναι αυξημένες τα επόμενα χρόνια, λόγω της υλοποίησης μεγάλων έργων  (Ολυμπιάδα 2004, Γ΄ΚΠΣ ), αλλά και λόγω της αναμενόμενης αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα λειτουργούν, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP που εκπονήθηκε τον Μάρτιο του 2000, 300 – 350 λατομεία εξόρυξης μαρμάρου, ενώ ο συνολικός αριθμός των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας ανέρχεται σε 4.000 περίπου, που απασχολούν συνολικά 60.000 εργαζόμενους. Οι μεγάλες εταιρείες που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό ανέρχονται σε 100 περίπου. Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής, το 1999 ανήλθε σε 565.000 κυβικά μέτρα ή 1.980.000 τόνους.
Οι περιοχές με τη μεγάλη παραγωγή μαρμάρου είναι η Δράμα, Καβάλα, Θάσος, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία, Κοζάνη, Βέροια, Ημαθία, Ιωάννινα, Λάρισα, Βόλος και Αττική. Οι εισαγωγές μαρμάρων στην Ελλάδα ανέρχονται σε 31.500 τόνους ακατέργαστου μαρμάρου και 3.300 τόνους κατεργασμένου.
Οι εξαγωγές αντίστοιχα ανέρχονται σε 65.000 τόνους ακατέργαστου μαρμάρου και 106.000 τόνους κατεργασμένου.Το σημαντικότερο πρόβλημα του κλάδου είναι η έκδοση αδειών εκμετάλλευσης λατομείου δεδομένου ότι απαιτείται η γνωμοδότηση  πολλών κρατικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Στον Νομό Χίου λειτουργούν 4 επιχειρήσεις συνολικής παραγωγής 987 κυβικών μέτρων μαρμάρου. Επιπλέον λειτουργούν επιχειρήσεις εκμετάλλευσης της Θυμιανούσικης πέτρας, της κόκκινης πέτρας του Κορακάρη και της πέτρας των Μεστών.Στο μεγαλύτερο βαθμό, όμως, μένουν ανεκμετάλλευτα ορυκτά υψηλής αξίας, στα οποία εκτός του μαρμάρου συμπεριλαμβάνονται και οι διάφορες ειδικής μορφής πέτρες.Εκμεταλλεύσιμο ορυχείο στη Χίο βρίσκεται στην περιοχή της Λαγκάδας. Τα μάρμαρα της Χίου έχουν ωραίες γραμμές, αλλά λόγω της υστέρησης τους σε μηχανικές ιδιότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μη εκτεθειμένα σημεία (π.χ. εσωτερικούς χώρους).Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι πέτρες του Κορακάρη, των Μεστών και η άσπρη πέτρα της Νοτιοανατολικής Χίου. Σημειώνεται ότι γίνεται εισαγωγή άσπρης πέτρας Καρύστου για τις ανάγκες του νησιού. Η Θυμιανούσικη πέτρα, αν και είναι εξαιρετικής ποιότητας, έχει πρόβλημα εκμετάλλευσης επειδή λόγω επέκτασης των οικισμών της περιοχής προκύπτουν δυσκολίες αδειοδότησης για λατομική επιχείρηση.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι επιχειρήσεις εξόρυξης, κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων συνιστούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιλέξιμες για υποβολή σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98 με προβλεπόμενες ενισχύσεις 30 %, εφόσον συμπεριλαμβάνεται και η εξόρυξη των μαρμάρων στο επιχειρηματικό σχέδιο και 40 %, εφόσον η επένδυση αφορά μόνο την επεξεργασία των ορυκτών.Για την υπαγωγή επενδύσεων εξόρυξης, κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων στον Αναπτυξιακό Νόμο, εκτός των συνήθων δικαιολογητικών, απαιτούνται:· Έγκριση περιβαλλοντικών όρων · Άδεια εκμετάλλευσης από το ΥΠΑΝ· Επιπλέον, η ίδρυση επιχειρήσεων εξόρυξης, κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων είναι επιλέξιμη δραστηριότητα για το Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με ποσοστό επιχορήγησης 45 %, μέχρι προϋπολογισμού 150.000 €.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η εκμετάλλευση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων του νησιού, αφού εξασφαλισθούν προηγουμένως οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες δημιουργούν τις καταρχήν προϋποθέσεις για την ίδρυση μονάδας εξόρυξης και επεξεργασίας. Η πρόταση χρήζει προηγούμενης συστηματικής οικονομοτεχνικής διερεύνησης για να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που θα καθιστούν την επένδυση βιώσιμη.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο Υπουργείο Πολιτισμού σκέφτεται τους ρομαντικούς
Επόμενο άρθροΠροετοιμαστείτε για το πανηγύρι!