Αρχική Νέα Τοπικά Νομαρχία προς Περιφέρεια για νέο λιμένα Χίου

Νομαρχία προς Περιφέρεια για νέο λιμένα Χίου

7

       
         
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΙΟΥ
             
                       Χίος, 26 Μαΐου 2009


      κ. Γενικέ
 με αφορμή την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Βορειονατολικού Αιγαίου με την οποία εκφράζεται η υποστήριξή του στην προοπτική κατασκευής του νέου Λιμένα της Χίου, σύμφωνα με το σύνολο των μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Ν.Α. Χίου, σας επαναφέρουμε το εκκρεμές θέμα της «Απόφασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την κατασκευή του έργου Νέος Λιμένας Χίου».
      Συγκεκριμένα από τις 15 Ιουλίου 2008 (με το έγγραφο με Α.Π. 1210/15-7-2008) σας έχει υποβληθεί από την Κτηματική Υπηρεσία Χίου σχετικό Σχέδιο Απόφασης προκειμένου να παραχωρηθεί στη Ν.Α. Χίου το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού στην συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών για το συγκεκριμένο έργο. Επισημαίνω ότι συνημμένα σας έχουν κατατεθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Κ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού κ.ά.), και βέβαια από τις 15/5/2006 έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ – Πολιτισμού – Εμπορικής Ναυτιλίας για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων κατασκευής του έργου.
      Με όλα τα παραπάνω τεκμηριώνεται πλήρως η άποψή μας ότι ο Νέος Λιμένας της Χίου είναι ένα έργο μελετημένο, ώριμο και έτοιμο για υλοποίηση. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε την υπέρμετρη, κατά την άποψή μας,  καθυστέρηση στην έκδοση της  «Απόφασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την κατασκευή του έργου Νέος Λιμένας Χίου» και δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι υποκρύπτει τυχόν άλλες σκοπιμότητες.
      Σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση της αιτούμενης Απόφασης, στο βαθμό που το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Θεωρούμε ότι περαιτέρω καθυστέρηση στο αίτημα που σας έχει υποβληθεί δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση πλέον να δικαιολογηθεί.