Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Γ. Κοσμίδη για τα προβλήματα μικρομεσαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων

Ερώτηση Γ. Κοσμίδη για τα προβλήματα μικρομεσαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων

9

 

Ο Βουλευτής Χίου Ιωάννης Κοσμίδης κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Τα προβλήματα αυτά αποτυπώνονται κυρίως στη μείωση της απασχόλησης, στα μεγέθη των επιχειρήσεων με τη συγκέντρωση του κλάδου σε χέρια μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων, στη συρρίκνωση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εξ αιτίας της διεθνούς κρίσης κλπ., και προτείνεται να θεσπιστούν κανόνες και ρυθμίσεις για την αντιμετώπισή τους.
    Συγκεκριμένα, η Ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Κοσμίδης έχει ως εξής:
     Ο αριθμός των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων συρρικνώνεται και το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς συγκεντρώνεται στις εγχώριες και διεθνείς αλυσίδες.
     Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ ενώ το 1993 οι αυτοαπασχολούμενοι, ιδιοκτήτες μικρών εμπορικών επιχειρήσεων (κυρίως οικογενειακών) αποτελούσαν το 47% επί του συνόλου των απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο και οι μισθωτοί το 30%, η σχέση αυτή, 15 χρόνια μετά, έχει αντιστραφεί πλήρως.
     Το ελληνικό λιανεμπόριο βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες αλλαγές και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που επιταχύνει τις μεταβολές.
     Οι δυσμενείς εξελίξεις αποτυπώνονται στις δομές της απασχόλησης, στα μεγέθη των επιχειρήσεων με τη συγκέντρωση του κλάδου σε χέρια μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων. Από την άλλη πλευρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα αποτρέπει την επιχειρηματική πρωτοβουλία με συνέπεια να έχουμε αρνητικό ρεκόρ έναρξης νέων επιχειρήσεων.
     Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου της χώρας «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» και υποστηρίζουν ότι πρέπει να τεθούν κανόνες λειτουργίας του λιανικού εμπορίου. Και οι κανόνες αναφέρονται στην ανάγκη κατάρτισης χωροταξικών μελετών, ρυθμιστικών σχεδίων και καθορισμού χρήσεων γης. Παράλληλα σύμφωνα πάντα με τους εκπροσώπους του εμπορίου, επιβάλλεται να μπει τάξη στο καθεστώς εκπτώσεων και προσφορών και στη νομοθεσία περί επιταγών.
     Εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα επίσης, είναι και τα πλήγματα που δέχεται το οργανωμένο λιανεμπόριο από το παραεμπόριο. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου σήμερα «το εμπόριο γίνεται από τη μια μέσω των τεχνικών εταιρειών (υπερμεγέθη εμπορικά κέντρα) και από την άλλη στα πεζοδρόμια».
    
     Ερωτώνται ο Υπουργός Οικονομίας-Οικονομικών και ο Υπουργός Ανάπτυξης:
     Είναι στις προθέσεις της Κυβερνήσεως να λάβει μέτρα ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων μέσω χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών, εκσυγχρονισμού του καθεστώτος εκπτώσεων και προσφορών, εφαρμογής των νόμων για το παραεμπόριο και μέτρων οικονομικής πολιτικής που σχετίζονται με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης;
   
Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή Χίου Ιωάννη Κοσμίδη