Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση ΔΕΥΑΧ: με θέματα καταγγελίας σύμβασης και πρόσληψη μηχανικού καραβιών!

Συνεδρίαση ΔΕΥΑΧ: με θέματα καταγγελίας σύμβασης και πρόσληψη μηχανικού καραβιών!

8

 Την Τρίτη στις 13.30 συνεδριάζει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ.
Μεταξύ των θεμάτων:
Η αποδοχή επιχορήγησης από το υπ. Εσωτερικών μέσω του Δήμου Χίου για την κάλυψη δαπανών του εργοστασίου αφαλάτωσης.
Συμβάσεις έργων ενός έτους για μηχανικό που θα έχει ευθύνη τον έλεγχο των μηχανών αφαλάτωσης και ηλεκτρολόγου.
Εντύπωση πάντως προκαλεί η διατύπωση της σύμβασης έργου μηχανικού που ζητείται να φέρει την «ειδικότητα μηχανικού εμπορικού ναυτικού για τη λειτουργία των μηχανών αφαλάτωσης». Προφανώς η διοίκηση της ΔΕΥΑΧ ακόμα και μηχανικός του ΕΜΠ καταθέσει αίτηση θα τον κόψει διότι δεν γνωρίζει από μηχανές πλοίων!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει εξάλλου η καταγγελία σύμβασης με τη χημικό, όπου αναμένονται να υπάρξουν αντιδράσεις από πλευράς των εκπροσώπων -τυλάχιστον- των εργαζομένων αφού υπάρχει εξώδικος από την ενδιαφερόμενη ότι αολύεται ενώ εγκυμονεί.