Αρχική Νέα Τοπικά Νομάρχης προς Δήμαρχο Χίου: Παραλάβατε το φράγμα Φυρόλακα

Νομάρχης προς Δήμαρχο Χίου: Παραλάβατε το φράγμα Φυρόλακα

29


Την άμεση παραλαβή του ανασχετικού φράγματος στη θέση Φυρόλακας ζητά από το Δήμο Χίου και τη ΔΕΥΑΧ ο Νομάρχης Πολύδωρος Λαμπρινούδης και μάλιστα μέσα στις ερχόμενες 2 βδομάδες, διαφορετικά θα αναζητηθούν λύσεις για να αξιοποιηθεί το νερό από τους όμορους Δήμους.
   Σε έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου επισημαίνεται το ιστορικό του έργου που ξεκίνησε με την προγραμματική σύμβαση στις 19/9/2004 μεταξύ ΝΑΧ, Δήμου Χίου και ΕΝΑ Χίου που προχώρησε στην σύνταξη και ολοκλήρωση της σχετικής Μελέτης.

Αναλυτικά το έγγραφο έχει ως εξής:
 ” Με δεδομένα τα σοβαρά υδρευτικά και αρδευτικά προβλήματα των Δήμων Χίου και  Καμποχώρων, αποφασίστηκε από κοινού η μελέτη και κατασκευή ανασχετικού φράγματος στην περιοχή Φυρόλακα, με στόχο την αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων της περιοχής. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε στις 19/9/2004, Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΝΑ Χίου, του Δήμου Χίου και της ΕΝΑ Χίου, με στόχο τη μελέτη και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Ανασχετικού Φράγματος στη Θέση Φυρόλακας Δήμου Χίου»

Το επόμενο διάστημα η Ένα Χίου προχώρησε στην σύνταξη και ολοκλήρωση της σχετικής Μελέτης ή οποία και σύμφωνα με την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση, χρηματοδοτήθηκε από κοινού από την Ν.Α και το Δήμο Χίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από πόρους της Περιφέρειας Βορίου Αιγαίου (Εθνικοί Πόροι), ενώ στις 16/12/2005, μετά την κατάλληλη προετοιμασία του Τεχνικού Δελτίου και των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, το έργο εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ, με τίτλο: «Κατασκευή Ανασχετικού Φράγματος στη Θέση Φυρόλακας Δήμου Χίου», προκειμένου να ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση Κοινοτικών Πόρων.

Στο Τεχνικό Δελτίο, που υποβλήθηκε για την ένταξη του έργου, καθορίζει ότι μετά την ολοκλήρωση του, το Έργο θα παραδοθεί στο Δήμο Χίου (ΔΕΥΑΧ), εντός των Διοικητικών Ορίων του οποίου κατασκευάζεται και οι οποίος στη συνέχεια θα κάνει σύνδεση του συγκεκριμένου φράγματος με τα υδρευτικά του δίκτυα και ότι άλλο σχετικό έργο απαιτηθεί. Μάλιστα το Τεχνικό Δελτίο υποβολής, αλλά και οι τρεις μετέπειτα τροποποιήσεις του ορίζουν ρητώς ως φορέα λειτουργίας του έργου η ΔΕΥΑΧ, η οποία και τα συνυπογράφει. 

Παρά τις διαρκείς οχλήσεις μας, προκειμένου να παραλάβετε το ολοκληρωμένο έργο, δεν έχετε ακόμη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες παραλαβής και λειτουργίας του, για τους δικούς σας λόγους.. Υπενθυμίζουμε, ότι εγκαίρως από τον 4/2008 σας έχουμε αποστείλει το σχετικό Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση του έργου, ύστερα από τον σχετικό καθορισμό εκπροσώπων για τη Διοικητική παραλαβή του έργου με την 434/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χίου (Δήμαρχό Χίου),  και 187/2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καμποχώρων (Παπασταμάτη Ιωάννη).

Στις 16/10/2008 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κάλεσε με σχετικό έγγραφο του προς ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα του έργου π.χ. έργα σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο, ενέργειες οι οποίες σύμφωνα με την πράξη ένταξης το Τεχνικό Δελτίο υποβολής, καθώς και την 1η (31/3/206), 2η (30/6/2006) και 3η (29/6/2007) τροποποίηση του, αναφέρουν ότι αποτελεί αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΧ ως φορέας λειτουργίας, μετά την παραλαβή του Έργου.

Στις 3/12/2008 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας επανέρχεται στο θέμα λειτουργικότητας του Έργου και διευκρινίζει χαρακτηριστικά ότι ενώ το έργο από πλευράς Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου έχει ολοκληρωθεί, υπολείπεται ως προς τη Λειτουργικότητα του. Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Γ.Γ. αναφέρει ότι μετά από σχετική ενημέρωση από τη ΔΕΥΑΧ, δεν έχει εκτελεστεί κανένα έργο (διυλιστήριο ή έργα σύνδεσης που να το καθιστούν λειτουργικό, και επισημαίνει τα σημεία του Τεχνικού Δελτίου που ρητώς καθορίζουν τη ΔΕΥΑΧ υπεύθυνη για τη λειτουργικότητα του έργου μετά την κατασκευή του.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερών προχωρήσετε στην Διοικητική Παραλαβή του έργου και στην προετοιμασία για  υλοποίηση των απαιτούμενων έργων σύνδεσης, εκμετάλλευσης και χρήσης του αποταμιευμένου νερού στο φράγμα, το οποίο σημειωτέων είναι ήδη γεμάτο,     προκειμένου να αρθούν οι λόγοι της μη-λειτουργικότητας που επικαλείται η Περιφέρεια. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητήσουμε λύσεις για την αξιοποίηση του νερού από όμορους Δήμους”.       

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕρώτηση Κ. Μουσουρούλη για την καταβολή κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεων σε ελαιοπαραγωγούς ορισμένων Νομών
Επόμενο άρθροΣτο ΟΜΗΡΕΙΟ Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών