Αρχική Νέα Τοπικά To Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάτης του Ευρωπαϊκού...

To Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO)

15

 ΔΕΛΤΙΟ TΥΠΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO) για την δημιουργία Δεικτών Απόδοσης Λιμένων. 
To Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιλέχθηκε ως συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO) για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Δείκτες Απόδοσης Λιμένων: Επιλογή και Μέτρηση (PPRISM – Port Performance Indicators: Selection and Measurement).
Οπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 16 Δεκεμβρίου 2009, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας θα χρηματοδοτησει την πραγματοποίηση διετούς μελέτης από τον ESPO και πέντε επιστημονικούς συνεργάτες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι μεταξύ αυτών. Τα υπόλοιπα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια είναι το Cardiff University, το Technical University of Eindhoven, το University of Antwerp – Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA) και το Vrije Universiteit Brussel.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει στην μελέτη μέσω της ομάδας για την Έρευνα Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής του Eργαστηρίου Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν ο Επ. Καθηγητής κ. Θάνος Πάλλης, διευθυντής της ερευνητικής ομάδας, και επιστημονικός συντονιστής δράσης του Jean Monnet για την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, και οι επιστημονικοί συνεργάτες κκ. Γιώργος Βαγγέλας και Θωμάς Βιτσούνης. Η ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην μελέτη ως συντονιστής των επιστημονικών συνεργατών.
Μετά την ανακοίνωση ο Επ. Καθηγητής κ. Θάνος Πάλλης δήλωσε: «Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον καθορισμό ενός συνόλου δεικτών μέτρησης της απόδοσης των λιμένων. Το σύνολο των επιστημονικών συνεργατών είναι πεπεισμένο ότι με την συνεργασία των λιμενικών αρχών τα συμπεράσματα θα είναι αποδεκτά από το σύνολο της λιμενικής βιομηχανίας και εφαρμόσιμα με τρόπο που θα προωθήσουν στην πράξη την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας. Είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη οτι το συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας των λιμενικών αρχών και της επιστημονικής κοινότητας μπορεί να συμβάλλει προς την αναγκαία βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την διαφάνεια των πρακτικών των Ευρωπαϊκών λιμένων. To πρόγραμμα PPRISM θα θεμελιώσει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Λιμένων καθορίζοντας τους κύριους άξονες δράσης του και παρέχοντας μία ολοκληρωμένη πρόταση λειτουργίας του.
“Το σύνολο των μελών της ερευνητικής μας ομαδας είναι ενθουσιασμένοι με την συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά και με την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO) στην ποιότητα της ερευνητικής μας δραστηριότητας. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα PPRISM θα αποδείξει τις ικανότητες της ευρευνητικής μας ομάδας μας να παράγει χρήσιμα και υψηλού επιπέδου επιστημονικά αποτελέσματα τόσο προς τον ακαδημαϊκό όσο και προς τον βιομηχανικό χώρο. Το ίδιο μήκος κύματος άλλωστε κινείται και η δράση Jean Monnet για την μελέτη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής των Λιμένων η οποία είναι σε ισχύ από το 2003 και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2013».
Περισσότερες πληροφορίες για την Ομάδα για της “Έρευνα Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής’ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (REPEP): www.porteconomics.gr 
Περισσότερες πληροφορίες για την ESPO: www.espo.be 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤώρα FORTHnet και στο Δήμο Καμποχώρων
Επόμενο άρθροΠρόσκληση – επιστολή Κ. Μουσουρούλη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Χίου για οργανωμένη συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας