Αρχική Ομογένεια Συνέντευξη της Ελπ. Τσουρή στην εφημερίδα Hellenic News of America, Μάρτιος 2010

Συνέντευξη της Ελπ. Τσουρή στην εφημερίδα Hellenic News of America, Μάρτιος 2010

21


 Συνέντευξη της Ελπίδας Τσουρή, Προέδρου της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς,
στην εφημερίδα Hellenic News of America, Μάρτιος 2010

1. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς;


Με συστηματική δουλειά και εποικοδομητική συνεργασία, σε όλους τους τομείς, με τους κυβερνητικούς φορείς, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και τις ομογενειακές οργανώσεις, η Επιτροπή μας φιλοδοξεί να μετατραπεί σε ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Ελληνισμό της Διασποράς και στο ελληνικό κοινοβούλιο, και, κατ΄ επέκταση, με την Ελλάδα.
Για να επιτευχθεί αυτό, το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ευελιξία στη θεματολογία, ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και την επικαιρότητα, με τη διαμόρφωση αντίστοιχων προτάσεων. Ήδη, προσπαθούμε για την άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα ακροάσεων-ενημέρωσης της Επιτροπής από θεσμικούς φορείς και πρόσωπα της Ομογένειας, που προσφέρουν σημαντικό έργο στον Ελληνισμό της Διασποράς. Στοχεύουμε, επίσης, στην καθιέρωση διαρκούς επικοινωνίας, με όσο το δυνατό περισσότερους φορείς του Ελληνισμού της Διασποράς, με την εκτενή χρήση των δυνατοτήτων, που οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν, όπως αυτή της τηλε-διάσκεψης.

2. Ποια εκτιμάτε ως τα σημαντικότερα προβλήματα των εκτός Ελλάδος Ελλήνων;


Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα και τα θέματα που απασχολούν τους ομογενείς είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Κατά τη γνώμη μου, τα περισσότερο σημαντικά ζητήματα είναι: α) η παιδεία, τα θέματα εκπαίδευσης, διάδοσης και διάσωσης της ελληνικής γλώσσας, που αποτελούν και βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των νέων δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, β)τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες στις διαδικασίες αναγνώρισης της ελληνικής ιθαγένειας και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων της Διασποράς από το Ελληνικό Δημόσιο, και γ) Η συμμετοχή των ομογενών στις εθνικές εκλογές.


3. Νομίζετε ότι ο νόμος για να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές οι Απόδημοι από τις χώρες όπου κατοικούν θα κατατεθεί στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο;


Γνωρίζετε ότι, αυτήν την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σχεδιασμού του νέου εκλογικού συστήματος, σε συνδυασμό με την ευρείας κλίμακας διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας έχουν αναφερθεί στην ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των ομογενών στις εθνικές εκλογές, με τη διασφάλιση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης τους, στο πλαίσιο του νέου εκλογικού νόμου, με την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου. Πιστεύω στη θετική κατάληξη αυτής της μεγάλης προσπάθειας, στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο, μέσα από το διάλογο, τη δημόσια διαβούλευση και την επίτευξη κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων.


4. Γιατί, τέσσερις μήνες από τις τελευταίες εκλογές, ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί γενικός γραμματέας στην Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;


Δεν είμαι αρμόδια να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνω, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ότι από την πρώτη στιγμή, υπάρχει συνεχής και εποικοδομητική συνεργασία με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Σπύρο Κουβέλη. Θα πρέπει, επίσης, να συνεκτιμήσουμε τη δύσκολη συγκυρία, την οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας, καθώς και την τιτάνια προσπάθεια, την οποία καταβάλλει η κυβέρνηση, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα μείζονος σημασίας προβλήματα.


5. Είναι η ομογένεια στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής;


Είναι γνωστό ότι όλες σχεδόν οι θεσμικές τομές, που άνοιξαν το δρόμο για μια ουσιαστική και λειτουργική σχέση της πατρίδας μας, με τους Έλληνες της Διασποράς έχουν τη σφραγίδα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι Έλληνας της Διασποράς, και, πέραν των άλλων, υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία για τα προβλήματα που ο Ελληνισμός της Διασποράς αντιμετωπίζει. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες θα στοχεύσουν στην ισχυροποίηση των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού με την πατρίδα, προς αμοιβαίο όφελος.


6. Πώς βλέπετε το μέλλον του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ); Είσθε ευχαριστημένη από τις μέχρι σήμερα επιδόσεις του;


Θεωρώ ότι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού αποτελεί σημαντικό και καθοριστικό συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο της πολιτείας για τα θέματα της ομογένειας, και έχει να παρουσιάσει, μέσα από την ενεργή παρουσία και τη δραστηριοποίησή του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, ένα αξιόλογο έργο.


Υποστηρίζουμε το ρόλο και τις δυνατότητες ενός ήδη καταξιωμένου θεσμού, και οφείλουμε, στο άμεσο μέλλον, να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές και δυναμικές παρεμβάσεις που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του ΣΑΕ και της νομοθεσίας που το διέπει, και, κυρίως, στην υλοποίηση των προτάσεών του.


7. Πότε θα γίνει μία καταγραφή του Απόδημου Ελληνισμού;


Είναι γνωστό ότι υπάρχει μία μόνο κατ΄εκτίμηση καταγραφή του απόδημου Ελληνισμού βασισμένη στα προξενικά μητρώα και στα στατιστικά στοιχεία των χωρών υποδοχής. Μπορεί_ως λέξη_ η καταγραφή να ακούγεται απλή, αλλά μια λεπτομερής και ακριβής καταγραφή του Απόδημου Ελληνισμού, ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς τους τρίτης, τέταρτης ή και πέμπτης γενιάς ελληνικής καταγωγής ομογενείς, που δεν έχουν διατηρήσει την ελληνική τους ιθαγένεια, είναι ένα εξαιρετικής δυσκολίας έργο.
Παρόλα αυτά, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων που μπορούν να φέρουν εις πέρας ένα τέτοιου βεληνεκούς εγχείρημα, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, των Διπλωματικών Αρχών, του Σ.Α.Ε, της Εκκλησίας και των ομογενειακών οργανώσεων.


8. Σ΄ αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα πιστεύετε ότι η ομογένεια μπορεί να συνδράμει και πώς;


Ο Ελληνισμός της Διασποράς, αναμφίβολα, αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, μια προοδευτική δύναμη συμβολής και προσφοράς, για την πατρίδα μας, το οποίο, ως επί το πλείστον, έχει παραμείνει αναξιοποίητο. Η οργάνωση και λειτουργία ενός παγκόσμιου δικτύου του Ελληνισμού, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, για μια ισχυρή και δυναμική παρουσία της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα. Με την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή των χωρών υποδοχής αποτελούν τους καλύτερους κήρυκες των αξιών μας, προώθησης και προβολής, όχι μόνο του πολιτισμού, αλλά και των σημαντικών εθνικών μας θεμάτων.


Για την αντιμετώπιση της δύσκολης για τη χώρα μας συγκυρίας, θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμη την αξιοποίηση των Ελλήνων ομογενών, και, ιδιαίτερα, εκείνων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων. Από τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, διαπιστώνω σημαντικό ενδιαφέρον και πρόθεση συμμετοχής των ομογενών, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.


Σημείο-κλειδί, κατά την άποψη μου, είναι η δυνατότητα συντονισμού εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, και η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών με στόχο την πολυεπίπεδη αξιοποίηση των γνώσεων, της εμπειρίας και της στήριξης των Ελλήνων του εξωτερικού. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Βουλή των Ελλήνων θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο.


9. Η «Hermes Expo Intl.» προβάλλει εδώ και 18 χρόνια τα ελληνικά προϊόντα στις ΗΠΑ. Πώς κρίνετε το έργο της;


Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια αξιέπαινη προσπάθεια προώθησης των ελληνικών εξαγωγών προς τη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά, τις ΗΠΑ. Αποτελεί μία επιτυχημένη προσπάθεια επαφής, επικοινωνίας και γνωριμίας των ελληνικών επιχειρήσεων, επαγγελματιών και, κατ’ επέκταση, προϊόντων με την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, για την ανάπτυξη πετυχημένων, προς αμοιβαίο όφελος, συνεργασιών.


Τέτοιες πρωτοβουλίες και πρακτικές, οι οποίες στηρίζονται στην αξιοποίηση του ομογενειακού στοιχείου, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να έχουν την στήριξη της ελληνικής Πολιτείας, και να επεκταθούν σε όλες τις κρίσιμης μάζας διεθνείς αγορές.


10. Είναι στα σχέδιά σας να επισκεφτείτε ομογενειακές παροικίες;


Είναι κάτι που θέλω πολύ, αλλά, παράλληλα, οι υποχρεώσεις μου στη Βουλή δεν μου αφήνουν μεγάλα χρονικά περιθώρια. Επειδή, όμως, γνωρίζω ότι πρόκειται για ανεκτίμητης αξίας αποκόμιση εμπειριών και γνώσεων, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια προκειμένου να επισκεφτώ, οργανωμένα και ουσιαστικά, όσο το δυνατό περισσότερες ομογενειακές παροικίες.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕκδήλωση μνήμης για τα θύματα της σφαγής της Χίου στον Άγιο Μηνά
Επόμενο άρθροΠ. Λαμπρινούδης: θα είμαι υποψήφιος Δήμαρχος Χίου