Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερωτήσεις Κ. Μουσουρούλη για δομές φροντίδας ΑΜΕΑ

Ερωτήσεις Κ. Μουσουρούλη για δομές φροντίδας ΑΜΕΑ

7


“Για τα προβλήματα λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ) του Νομού Χίου, ζητά ενημέρωση ο Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, με δυο Ερωτήσεις που κατέθεσε προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Στη συνέχεια παραθέτουμε το σχετικό δελτίο τύπου καθώς και αναλυτικά τις 2 ερωτήσεις”.
Να τονίσουμε όμως ότι τα προβλήματα ειδικά στη λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ξεκίνησαν επί Κυβέρνησης ΝΔ όταν μειώθηκε δραματικά ο αριθμός των ατόμων, λόγω αλλαγής στα κριτήρα επιλογής.

Στα δε ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ, δυστυχώς απουσιάζει ακόμα και η ενημέρωση για το πως λειτουργεί ο συγκεκριμένος θεσμός…
Στο σχετικό δελτίο τύπου από το γραφείο του Κ. Μουσουρούλη σημειώνεται:

 

“…Ο Βουλευτής Χίου επισημαίνει τα προβλήματα ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των κέντρων, λόγω καθυστερήσεων χρηματοδότησης, έλλειψης τακτικής ετήσιας επιχορήγησης και υποστελέχωσης τόσο από μόνιμο και προβλεπόμενο από τα οργανογράμματα, προσωπικό, όσο και από συμβασιούχους.

Περαιτέρω στις Ερωτήσεις τονίζεται ότι, η στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας και απόδειξη του επιπέδου πολιτισμού της.


Επιπλέον, ο Κ. Μουσουρούλης επισημαίνει τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στην κοινωνική προστασία, όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και το σχεδιασμό των παρεμβάσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης 2006 – 2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης «για την προώθηση των δικαιωμάτων και της πλήρους συμμετοχής των ΑμΕΑ στην κοινωνία».


Ο Κ. Μουσουρούλης, μεταξύ άλλων, στις Ερωτήσεις του προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ζητά να ενημερωθεί:


-Για ποιους συγκεκριμένους πολιτικούς, διοικητικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους δεν έχει, έως σήμερα, αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω δομών σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα στο Νομό Χίου;


-Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την άμεση υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τις ανωτέρω δομές σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα στο Νομό Χίου;


-Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που έχει προβλεφθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την εκταμίευσή της;


-Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ Νομού Χίου και την αντιμετώπιση των ελλείψεων εξοπλισμού; Ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης για το 2010 προς το Κέντρο και πότε προβλέπεται να χορηγηθεί;


-Προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οι ανάγκες στελέχωσης του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και να είναι δυνατή η στοιχειώδης εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, προτίθεται το Υπουργείο να ανανεώσει άμεσα τις συμβάσεις; Παράλληλα, και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οριστικά τα προβλήματα αυτά, προτίθεται το Υπουργείο να προκηρύξει νέες θέσεις προσωπικού και σε ποιο χρονοδιάγραμμαΕπισυνάπτονται τα κείμενα των 2 Ερωτήσεων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(Αρ. πρωτ. 8925/460/19.4.2010)
Προς

– Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
– Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
– Υπουργό Οικονομικών

 

Θέμα:  Προβλήματα λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) του Νομού Χίου, λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης χρηματοδότησής του.

Σύμφωνα με την υπ’αρ. 9.2776/3.553/09 ΚΥΑ1, η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγκεκριμένα στην κατηγορία Παρεμβάσεων 2 «Υποστηρικτικά μέτρα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση».Η παρέμβαση στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων. Στις επιλέξιμες δράσεις εντάσσεται και η παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία, σε 32 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) που λειτουργούν, έως σήμερα, στη χώρα μας και στα οποία εξειδικευμένοι επιστήμονες προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Δικαιούχος των δράσεων ορίστηκε ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).

Ωστόσο, η άρρυθμη κρατική χρηματοδότηση έχει ακυρώσει την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Ειδικότερα, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ στο Νομό Χίου, παρά την τεράστια προσφορά στα Άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους, δεν έχει λάβει από την αρχή του έτους ουδεμία χρηματοδότηση, ενώ οφείλονται και δεδουλευμένα του 2009. Η συνακόλουθη ανασφάλεια, οδήγησε στην αποχώρηση των περισσότερων εργαζομένων. Οι ελάχιστοι εναπομείναντες προσπαθούν να λειτουργήσουν το Κέντρο με όσα μέσα και δυνάμεις ακόμη διαθέτουν και, πάντα, με την συμπαράσταση των γονέων που έφθασαν να εργάζονται και οι ίδιοι στο κέντρο, υποκαθιστώντας το Κράτος.

Η στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τους ανάγκες και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, είναι θεμελιώδης υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και απόδειξη του επιπέδου πολιτισμού της. Για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις διασφάλισης της προσβασιμότητας στην κοινωνική προστασία όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται παρεμβάσεις καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης 2006-2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης «για την προώθηση των δικαιωμάτων και της πλήρους συμμετοχής των ΑΜΕΑ στην κοινωνία», αλλά και το βασικό ερέθισμα για την Απόφαση 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008, να ανακηρυχθεί το 2010 ως Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.


Με βάση τα ανωτέρω :

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:


1. Για ποιους συγκεκριμένους πολιτικούς, διοικητικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους δεν έχει, έως σήμερα, αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω δομών σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα στο Νομό Χίου;

2. Ποιες είναι οι υπηρεσιακές εισηγήσεις της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» καθώς και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά με το καθεστώς των δομών και, κυρίως, με τα ζητήματα χρηματοδότησής τους; Παρακαλώ να κατατεθούν τα υπηρεσιακά σημειώματα.

3. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την άμεση υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τις ανωτέρω δομές σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικότερα στο Νομό Χίου;

4. Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που έχει προβλεφθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την εκταμίευσή της;

 


Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 


Κωστής Μουσουρούλης              19/4/2010      
Βουλευτής Νομού Χίου

 ΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. πρωτ. 8926/461/19.4.10)

Προς

– Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
– Υπουργό Οικονομικών


Θέμα:  Προβλήματα λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων Με Αναπηρία του Νομού Χίου, λόγω της ελλιπούς τακτικής ετήσιας επιχορήγησης και των άμεσες αναγκών σε προσωπικό.

 

Όπως είναι γνωστό, με το Νόμο 2646/98 ιδρύθηκαν 24 Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων Με Αναπηρία (ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ) σε ισάριθμους Νομούς της χώρας. Τα Κέντρα αυτά έχουν ως σκοπό, την πρώιμη διάγνωση, τη συμβουλευτική στήριξη, την ενημέρωση των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, την παραπομπή τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες νοσηλείας και αποκατάστασης και την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, υποστηρίζοντας τη μετάβασή τους από την επιδοματική εξάρτηση προς, όπου είναι δυνατόν, την απασχόληση και την ανεξαρτησία.

Το ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ Νομού Χίου λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006. Με το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει, εξυπηρετεί, σήμερα, περίπου 50 ΑΜΕΑ με ατομικά και ομαδικά προγράμματα. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες του προσωπικού του και ενώ οι ανάγκες του σε λειτουργικά, αναλώσιμα και σε μηχανολογικό εξοπλισμό είναι πολύ μεγάλες, δεν μπορεί να δεχθεί περισσότερα άτομα, καθώς ούτε το ύψος της επιχορήγησής του για το 2010 έχει καθορισθεί, αλλά ούτε και έχει εισπράξει κάποιο ποσό από τον τακτικό προϋπολογισμό από την αρχή του έτους.

Σημαντικό εμπόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου αποτελεί η υποστελέχωσή του. Συγκεκριμένα, μόνο έξι (6) από τις δώδεκα (12) προβλεπόμενες οργανικές θέσεις έχουν καλυφθεί. Οι θέσεις ψυχολόγου, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, διοικητικού – λογιστικού και οδηγού παραμένουν κενές. Το πρόβλημα της καθημερινής πρόσβασης των εξυπηρετουμένων και της λογιστικής – διοικητικής λειτουργίας του Κέντρου αναμένεται να οξυνθεί ιδιαίτερα με τη λήξη των συμβάσεων τριών ατόμων που έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης και τα οποία συμβάλλουν, κατά το δυνατόν, στην αντιμετώπιση των ελλείψεων μόνιμου προσωπικού.

Η στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τους ανάγκες και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, είναι θεμελιώδης υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και απόδειξη του επιπέδου πολιτισμού της. Για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις διασφάλισης της προσβασιμότητας στην κοινωνική προστασία όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται παρεμβάσεις καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης 2006-2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης «για την προώθηση των δικαιωμάτων και της πλήρους συμμετοχής των ΑΜΕΑ στην κοινωνία», αλλά και το βασικό ερέθισμα για την Απόφαση 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008, να ανακηρυχθεί το 2010, ως Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επειδή τα ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ αφορούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού, αλλά δεν έχουν την απαραίτητη στήριξη από την Πολιτεία προκειμένου να λειτουργούν σωστά και αποδοτικά,


Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.  Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία για την τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς το ΚΕ.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ Νομού Χίου και την αντιμετώπιση των ελλείψεων εξοπλισμού; Ποιο είναι το ύψος της επιχορήγησης για το 2010 προς το Κέντρο και πότε προβλέπεται να χορηγηθεί;

2. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οι ανάγκες στελέχωσης και να είναι δυνατή η στοιχειώδης εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, προτίθεται το Υπουργείο να ανανεώσει άμεσα τις συμβάσεις; Παράλληλα, και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οριστικά τα προβλήματα αυτά, προτίθεται το Υπουργείο να προκηρύξει νέες θέσεις προσωπικού και σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 


Κωστής Μουσουρούλης          Αθήνα, 19/4/2010          
Βουλευτής Νομού Χίου 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟικολόγοι Πράσινοι: Για τη Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων
Επόμενο άρθρο“HUMAN TOUCH ”movin’ “, από την Αίθουσα Τεχνών Καλλιόπη