Αρχική Νέα Τοπικά Σύλλογος Οικολογίας: καταγγελία για τις χαμένες αναδασώσεις

Σύλλογος Οικολογίας: καταγγελία για τις χαμένες αναδασώσεις

7


 Γνωστό σε όλους είναι ότι το νησί τα τελευταία τριάντα χρόνια κατακάηκε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Το 90% του Δάσους που προϋπήρχε του 1981 παραδόθηκε στις φλόγες. Ορισμένες περιοχές έχουν καεί 2 και 3 φορές αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Τέτοιες περιοχές είναι της Νέας Μονής και του Γεροντιού, Ποταμιάς, και Πισπιλούντας όπως και αυτή των Αμάδων, Βικίου και Καμπιών. 

     (α).  Η πρώτη περιοχή, έχει αναδασωθεί από την Φιλοδασική  Αθηνών… 
Πρόσφατα μας κατήγγειλαν  πως γίνεται χαμός με ανεξέλεγκτη κίνηση στα αναδασωτέα του Γεροντιού αφού μπαίνουν μέσα με αυτοκίνητα 4Χ4 και μηχανές endure έχοντας καταργήσει την περίφραξη της Φιλοδασικής Αθηνών, και πως για όλα αυτά έχουν ενημερώσει προφορικά το Δασαρχείο.

     Εμείς ενημερώνουμε και γραπτώς με αυτή την καταγγελία στα ΜΜΕ τις υπηρεσίες  και την τοπική αυτοδιοίκηση και κύρια το Δασαρχείο απαιτώντας να ενημερώσουν την κοινή γνώμη  για την όλη κατάσταση που επικρατεί στα αναδασωτέα του Γεροντιού και κατά πόσο αποκαταστάθηκαν οι εκεί περιφράξεις των υπό αναδάσωση περιοχών… και σταμάτησε αυτή η καταστροφή  της μόνης ελπίδας για να γίνει εκεί πράσινος ο τόπος.


     (β).  Για τις περιοχές που κάηκαν πριν από 3 χρόνια στην  Πισπιλούντα και Ποταμιά έχουμε καταγγελίες για ανεξέλεγκτη βόσκηση, αποτέλεσμα της οποίας είναι η καταστροφή των κτημάτων και των καλλιεργειών των κατοίκων που επιχειρούν να επαναδραστηριοποιηθούν φυτεύοντας νέα δένδρα και φυτά…
(Πράσφατα μάλιστα συζητήθηκε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο στη Βολισσό).
Είναι αλήθεια πως για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε καταρτιστεί συγκεκριμένο τοπογραφικό από το Δασαρχείο που να αναδεικνύει τις υπό αναδάσωση καμένες του 2007 περιοχές;


 (γ).  Τελειώνοντας επαναφέρομε το θέμα των καμένων περιοχών στο Βίκι και στα Καμπιά
Όπως μας ενημερώνουν οι κάτοικοι του Βικίου οι εκεί εγκατεστημένοι ποιμένες μίσθωσαν χώρο στο Δημοτικό διαμέρισμα Καμπιών με σκοπό τη βόσκηση των κοπαδιών τους. Ωστόσο όπως μας ενημερώνουν στην προμνημονευθείσα περιοχή δεν υφίσταται εξ όσων γνωρίζουν προσδιορισμένος και αναγνωρισμένος βοσκότοπος.
(Για τους αιρετούς αυτά είναι ψιλά γράμματα… Θα ορίσουνε … σήμερα.)

   Εμείς προσθέτομε. Οι περιοχές Αμάδων, Βικίου, Καμπιών ήταν οι πλέον δασωμένες περιοχές. Μετά λύπη μας είδαμε τα τελευταία χρόνια να καίγονται και αντί να προστατεύονται να μπαίνουν τα κατσίκια…  φορές με την ανοχή και τις ευλογίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Με άλλα λόγια φοβόμαστε πως η περιοχή Καμπιών, Βικίου, Αμάδων αν και ανήκει στο Πρόγραμμα NATURA,  ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ, ΣΕ ΛΙΓΟ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΘΑ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΑΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΝΗΣ.

 

                                                                                                               Η Γ.Σ. του Συλλόγου