Αρχική Απόψεις Aρθρα Κωνσταντίνος Βίκτωρ Χατζησταμάτης: Πρώτες διορθωτικές προτάσεις στο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία

Κωνσταντίνος Βίκτωρ Χατζησταμάτης: Πρώτες διορθωτικές προτάσεις στο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία

44

 Θέμα 1ο  αρθρο2  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Το θέμα που πραγματεύεται στο παρών άρθρο έχει απασχολήσει τον γράφοντα και παλαιότερα. Βρίσκονται ακόμη στο διαδίκτυο δυο σημαντικά άρθρα ¨Σε τι ευθύνεται η Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.;¨ και το ¨Απάντηση στην ομάδα των 14 Κοινωνιολόγων¨
Πραγματικά υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες η λύση που δίνεται για την γνωστική Παιδαγωγική συνιστώσα του μελλοντικού εκπαιδευτικού είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Επιτέλους με τον τρόπο αυτό οριοθετείται πιο ολοκληρωμένα ο εκπαιδευτικός. Σύμφωνα λοιπόν με το Σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας στο ΑΛΦΑΒΗΤΑ και αφορά το Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία, όλες πλέον οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα σπουδών στα Παιδαγωγικά. Παρότι θα ήταν οικονομικότερο υπό τις παρούσες συνθήκες να διπλασιάζονταν τα τμήματα της πολύχρονα πολύπειρης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Παραρτημάτων της και έτσι να αποφευχθεί το υπέρογκο κόστος του να φτιάξει κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και από ένα τέτοιο Πρόγραμμα εν τούτοις για να μην υπάρξει ακόμη και υπόνοια συντεχνιακής λογικής γίνεται αποδεκτή η λογική του πολυνομοσχεδίου. Όμως θα πρέπει να προσεχθεί η ποσοτική και ποιοτική συνιστώσα, έτσι:
Πρόταση 3α. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσια διάρκειας με τουλάχιστον 15 μαθήματα και οπωσδήποτε Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.
Έτσι διασφαλίζεται η ποσοτική τουλάχιστον συνιστώσα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας διότι η ποιοτική εναπόκειται στο κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που θα την εφαρμόσει. Μικρότερης διάρκειας επιμόρφωση θα αποτελούσε κοινωνική αδικία σε σχέση με τις χιλιάδες Πτυχιούχους της ΠΑ.ΤΕ.Σ. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τους εκατοντάδες κατόχους Πιστοποιητικού του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οι οποίοι θυσίασαν χρήματα, κόπο, ξεσπιτώθηκαν για ένα έτος προκειμένου να πάρουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας. Ανάλογη αδικία δημιουργείται και με τους Πτυχιούχους της Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε που έχουν παρακολουθήσει 28 Παιδαγωγικά Μαθήματα καθώς και με τους Πτυχιούχους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που παρακολουθούν και αυτοί 15 Παιδαγωγικά Μαθήματα ενώ ειδικά οι τελευταίοι παρότι ολοκληρώνουν συνολικά 5 έτη σπουδών δεν ανήκουν στις Πανεπιστημιακές Σχολές.
Το σημαντικότερο όμως αφορά το αποτέλεσμα της ποιοτικής γνωστικής συνιστώσας του θέματος. Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια στην εκπαίδευση είναι σε θέση ο γράφων το παρόν άρθρο να διαβεβαιώσει πως σε κάθε περίπτωση η ποιοτική Παιδαγωγική συνιστώσα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στην τάξη και η οποία λόγω των αυξανόμενων προβλημάτων της πολυμορφίας αλλά και της έντασης που εμφανίζονται καθημερινά στα σχολεία μας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Σωστά λοιπόν και έγκαιρα η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παίρνει μέτρα.


Πραγματικά είναι απορίας άξιον πως διαφεύγει συνεχώς της προσοχής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Θυμάμαι επί Αρσένη πάλι το ίδιο είχε συμβεί κατά την σύνταξη του Ν.2525/97 άρθρο 6 και προστέθηκε η Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. λίγο πριν την ψήφισή του νόμου τότε, μετά από πολύ τρέξιμο των σχετικών με το θέμα. Η μόνη παραγωγική Παιδαγωγική Σχολή εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ξεχάσθηκε. Ξεχάσθηκε όμως και σήμερα; Το Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ στο Προσχέδιό του δεν ανέφερε την  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τη  Σχολή που το στεγάζει σε μέρος του οικοπέδου της. Ευτυχώς στο παραπέντε την θυμήθηκαν, πάντως όχι χωρίς την κατάλληλη υπενθύμιση από τους αρμόδιους.
Έτσι θα πρέπει να προστεθεί:
Πρόταση 3ε: η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
(Όπως την αναφέρει Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ σ.14 24-25 Απριλίου 2010)


Θέμα 2ο  αρθρο13  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Πραγματικά παρατηρείται ομολογουμένως πιο ορθολογική αντιμετώπιση της συνέντευξης. Όμως σε ότι αφορά την μοριοδότηση υπάρχουν οι παρακάτω προτάσεις:
Πρόταση 13 παρ.2ε: Να ενοποιηθεί το ε) με το δ). Να προστεθούν οι Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.
Δεν φταίνε οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. που γεννήθηκαν σε λάθος εποχή και το Τ.Ε.Ι. τους δεν είχε ονομασθεί Α.Τ.Ε.Ι. Όταν η Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου1 μοριοδοτείται με 2 μονάδες είναι άδικο να μοριοδοτείται περισσότερο από την Κατοχή ενός Πτυχίου Τ.Ε.Ι.
Σε ότι αφορά τις Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού αυτές μάλλον ξεχάσθηκαν, όμως έχουν ενταχθεί στο ίδιο επίπεδο με τα Τ.Ε.Ι. (Παλαιά ΚΑΤΕΕ).


Πρόταση 13 παρ.2ζ: Να προστεθεί ή Πτυχίο επιμόρφωσης (αφορά την ΠΑ.ΤΕ.Σ. Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε),και η μοριοδότηση να γίνει 3 μονάδες.
Να υπενθυμίσω πως σε ότι αφορά την πρώην Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε αφορά την ΠΑ.ΤΕ.Σ. που έδινε Πτυχίο στα Παιδαγωγικά, Πτυχίο Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΣΥ.Π.) και Πτυχίο Γενικής Τεχνολογίας (ΓΕ.Τ.Ε). Με τον Ν Ν.3027/02  άρθρο 4 ιδρύεται η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και δίνονται αντίστοιχα Πιστοποιητικό Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), Πιστοποιητικό Προγράμματος Εξειδίκευσης Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (Π.Ε.ΣΥ.Π.) και Πιστοποιητικό Προγράμματος Ειδίκευσης Παιδαγωγικής Διδακτικής Γενικής Τεχνολογίας (Π.Ε.Π.ΔΙ.ΓΕ.ΤΕ.)
Αφού το Διδασκαλείο Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας μοριοδοτείται με 3 μονάδες γιατί όχι και οι Εξειδικεύσεις της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε./Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή μήπως συγκρίνονται με την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1;


Πρόταση 13 παρ 3αα: Να προστεθούν τα Γραφεία Σύνδεσης
Τα Γραφεία Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ) λειτουργούν στα σχολεία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και είναι τα αντίστοιχα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) που λειτουργούν στα Λύκεια και Γυμνάσια ακόμη και σε κάποια σχολεία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αφού μοριοδοτούνται τα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. γιατί να μην μοριοδοτούνται τα ΓΡΑ.ΣΥ.; Θα ήταν εντελώς άδικο επειδή τα ΓΡΑ.ΣΥ. βρίσκονται υπό την στέγη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να  ακολουθούν την μοίρα της που την θέλει πάντα δεύτερη στην Ελληνική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα.
Η ελπίδα πάντως πεθαίνει τελευταία…
Ίδωμεν…


Αθήνα 27/04/2010
Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Χατζησταμάτης


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX

e-mail: convichat @hotmail.com   e-mail: convichat@sch.gr
site: http:// users.sch.gr/convichat