Αρχική Νέα Τοπικά Κατανομή πιστώσεων από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου

Κατανομή πιστώσεων από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου

6

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση κατανέμεται το ποσό του 1.099.860 ευρώ σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης της χώρας.

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατανέμονται τα ποσά:

·        Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυτιλήνης 8.941 ευρώ

·        Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καμποχώρων Χίου 735 ευρώ

·        Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χίου 7.362 ευρώ.