Αρχική Νέα Τοπικά Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ...

Περιφέρεια Β. Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

14

Μυτιλήνη 16 Φεβρουαρίου 2011

Α.Π. : 178/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΤΗΛ.22510 46888

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ  81100


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, κατά τη συνεδρίασή του στις 15.02.2011, αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο  179 του νόμου 3852/2010 για το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία επιλογής του πολίτη, που το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει με πλειοψηφία 2/3 σε επόμενη συνεδρίασή του, και μέχρι 31 Αυγούστου 2014.

Για το σκοπό αυτό όσοι πολίτες επιθυμούν να επιλεγούν για την παραπάνω θέση, καλούνται έως την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 να καταθέσουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σταύρο Δημηρούδη είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς, με COURIER. Οι αιτήσεις και το βιογραφικό πρέπει να έχουν κατατεθεί απαραιτήτως μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, στο γραφείο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσα σε κλειστό φάκελο, στη δ/νση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων και των φακέλων είναι ο κ. Θεόδωρος Σαμίου, υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  τηλέφωνο: 225152128.

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2251352127-128-101-102.

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.      Μ.Μ.Ε ΛΕΣΒΟΥ. ΧΙΟΥ. ΣΑΜΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ

  1. ΚΕΠ ΔΗΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

  1. ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ