Αρχική Νέα Τοπικά Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές Δικηγορικού Συλλόγου Χίου

Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές Δικηγορικού Συλλόγου Χίου

16
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου συνεδρίασε την Πέμπτη 17
Μαρτίου 2011 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Σιδερής Τσούρος, Πρόεδρος,
Χριστίνα Γαλάτουλα, αναπληρώτρια του Προέδρου,
Ανθίππη Ζαννάρα, Γενική Γραμματέας,
Γιώργος Ράγκος, Ταμίας,

Αύγουστος Πιπίδης, Κώστας Παρθενίδης, Σταματία Σακουλά, Κάτια Χούλη, Λευτέρης
Μπλάτζιος, Μέλη.

Επιπλέον καθορίστηκαν αρμοδιότητες και συγκροτήθηκαν επιτροπές ως ακολούθως:

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Χρ. Γαλάτουλα, Αυγ. Πιπίδης, Κ. Παρθενίδης
(Οι συνάδελφοι θα απευθύνονται στα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά
ζητήματα δικαστών, εισαγγελέων, δικαστηρίων).

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:
Χρ. Γαλάτουλα, Αυγ. Πιπίδης

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Στ. Σακουλά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ:
Γ. Ράγκος, Λ. Μπλάτζιος

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΜΑΤΑ Τ.Υ.Δ.Ε., Λ.Ε.Δ.Ε., ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:
Ανθ. Ζαννάρα, Στ. Καραμηνά

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
Σ. Τσούρος, Ν. Νύκτας, Ν. Στραχίνη, Κ. Τριαντάφυλλος, Μ. Σπανού

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Κ. Χούλη, Ν. Παπαχατζίδης, Π. Γιακούμας

ΧΙΑΚΑ ΝΟΜΙΚΑ- ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κ. Παρθενίδης, Κ. Χούλη, Λ. Μπλάτζιος, Ν. Παραδείσης, Ν. Κουμή, Κ. Κουμπιάς, Δ. Ψώρρα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Χρ. Γαλάτουλα, Ανθ. Ζαννάρα, Κ. Χούλη, Π. Τασσοπούλου, Αγγ. Γλύκα, Κ. Τριαντάφυλλος,
N. Ιωάννου

ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ:
Γ. Ράγκος, Στ. Σακουλά, Λ. Μπλάτζιος, Αγγ. Γλύκα

Εξυπακούεται ότι οι Επιτροπές είναι ανοιχτές, όσοι δε δικηγόροι επιθυμούν να
συνδράμουν το έργο τους, να το δηλώσουν στον Πρόεδρο ή τη Γ. Γραμματέα του Δ.Σ.Χ.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2011
Επόμενο άρθροΠεριφερειακή Παράταξη “ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ”: ερώτηση για τις προτάσεις της Περιφέρειας