Αρχική Νέα Τοπικά Εγκρίθηκε από Δ.Σ Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε ο προϋπολογισμός της ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου

Εγκρίθηκε από Δ.Σ Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε ο προϋπολογισμός της ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου

8

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ : «ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΙΟΥ»

 

Στις 16-3-2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” και ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Χίου».


Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.465.359 €. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό.

 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου, ορίζεται σε επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Δικαστικό Μέγαρο πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 5.657,00 τ.μ. που παραχωρήθηκε για τον ανωτέρω σκοπό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Χίου και έχει πρόσωπο στην νέα Περιμετρική οδό.


Η αρχιτεκτονική μελέτη βασίστηκε στο κτιριολογικό πρόγραμμα, στην οργανική σύνθεση των Δικαστικών Υπηρεσιών της Χίου, έχοντας υπ’ όψη τα στατιστικά στοιχεία των υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.


Κατά την εκπόνηση της μελέτης ελήφθησαν υπ’ όψη τα εξής στοιχεία :

 

·      Η οργάνωση των συγκεκριμένων ειδικών χρήσεων και απαιτήσεων ενός σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου, ώστε να εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο η λειτουργία του.

·      Η μορφολογία του παρεχόμενου οικοπέδου.

·      Το αισθητικό αποτέλεσμα, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την τοπική αρχιτεκτονική.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να στεγάσει το υπό ανέγερση Δικαστικό Μέγαρο είναι:

 

·      Μεταβατικό Εφετείο

·      Πρωτοδικείο

·      Εισαγγελία Πρωτοδικών

·      Μεταβατικό Διοικητικό Πρωτοδικείο

·      Ειρηνοδικείο

·      Υποθηκοφυλακείο

·      Δικαστήριο Ανηλίκων

·      Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Το κτίριο έχει 3 υπέργειους ορόφους (ισόγειο, Α’ & Β’ όροφο) συνολικής επιφάνειας κλειστών χώρων 4.887,94 τ.μ. και υπόγειο χώρο, επιφάνειας 2.064,85 τ.μ.


Προβλέπονται 4 αίθουσες ακροατηρίων Δικαστηρίου, χώροι αναμονής κοινού, χώροι συνάντησης δικηγόρων – κοινού, δωμάτια αναμονής μαρτύρων, ειδικοί χώροι κράτησης κρατουμένων και άνετοι γραφειακοί χώροι για τους Δικαστικούς και τους Εισαγγελικούς λειτουργούς όπως και για τους Δικαστικούς υπαλλήλους καθώς επίσης και χώροι μελλοντικών αναγκών. Επίσης προβλέπονται χώροι αρχείων, υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι υγιεινής κοινού και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται: υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι πρασίνου, υπαίθριες κλίμακες και πεζόδρομος που οδηγεί στις εισόδους του κτιρίου.

 

 

Μάρτιος 2011