Αρχική Νέα Τοπικά ΥφΘΥΝΑΛ, Ελ. Τσουρή ανάγκη επισκευής κτηρίου ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

ΥφΘΥΝΑΛ, Ελ. Τσουρή ανάγκη επισκευής κτηρίου ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

13

 

Με έγγραφό της προς την αρμόδια υπηρεσία η υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Ελπίδα Τσουρή επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστεί το έργο για την επισκευή του κτηρίου της Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στη Χίο. Συγκεκριμένα αναφέρει:

           Από το με αρ.192/18-03-2011 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Προγραμμάτων , Μελετών και Έργων της ΓΓΑΝΠ, σχετικά με την κτηριακή υποδομή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, προκύπτουν τα εξής:

 

 

           Η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, στις 20-06-2003 υπέγραψε σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης , σχετικής με την επισκευή , διαρρύθμιση και επανασχεδιασμό της λειτουργικότητας όλων των χώρων, του εν λόγω κτηριακού συγκροτήματος.

           Μετά την υλοποίηση του πρώτου σταδίου της μελέτης, που αφορούσε στατική αποτύπωση και επάρκεια των κτηρίων, επήλθε λύση της σύμβασης με το γραφείο μελετών, επειδή το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε μη νόμιμη τη δαπάνη. Από τότε, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Είναι γνωστό δε, ότι παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα ως προς το φέροντα οργανισμό ορισμένων κτηρίων, ενώ και οι χώροι δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της σχολής.

            Μετά από αυτά, θεωρώ σκόπιμη την εκ μέρους σας εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες , για τη συνέχιση του έργου.

 

                                                                           Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                               ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ