Αρχική Νέα Τοπικά ΛΑΣ: πρόταση για θέμα στο Δ.Σ. της Μ. Τετάρτης- ιχθυοκαλλιέργειες και ψαράδες

ΛΑΣ: πρόταση για θέμα στο Δ.Σ. της Μ. Τετάρτης- ιχθυοκαλλιέργειες και ψαράδες

7

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑΔΕΣ.

 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται στο δήμο μας είτε εγκαταστάσεις νέων μονάδων  ιχθυοκαλλιέργειας είτε μετεγκαταστάσεις. Πεποίθηση της παράταξής μας και επιστημονικά τεκμηριωμένη από την ημερίδα που οργάνωσε, αλλά και με τις επαφές που έχει με τους παράκτιους αλιείς, όσους απέμειναν, είναι ότι η Χίος είναι κορεσμένη από αυτή τη δραστηριότητα και το περιβάλλον έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Οι κυβερνήσεις του δικομματισμού και οι τοπικοί τους άρχοντες ΠΟΤΕ δεν έσκυψαν ουσιαστικά πάνω στο πρόβλημα , ώστε και το περιβάλλον να προστατευτεί και ο συγκεκριμένες επιχειρήσεις να οδηγηθούν στην ανοιχτή θάλασσα με βάση και τα παγκόσμια πρότυπα αφού είναι διαπιστωμένο ότι περισσότερη ζημιά έχουν μακροπρόθεσμα μένοντας στους κλειστούς κόλπους.

Από την άλλη μεριά δεκάδες οικογένειες αλιέων βρίσκονται υπό διωγμό την ώρα που οι επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας απολαμβάνουν σε όλα τα επίπεδα την κρατική ασυλία στο βωμό της γρήγορης και ανεξέλεγκτης κερδοφορίας τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα έγγραφά τους ΠΟΤΕ δεν μας έχουν κοινοποιηθεί είτε τα έστελναν στην παλαιά Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, είτε στο Δήμο Ομηρούπολης ή Καρδαμύλων είτε τώρα στο δήμο Χίου. Αυτό από μόνο του ΦΙΜΩΝΕΙ την κραυγή αγωνίας τους δείχνοντας  και το ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΚΥΑ 15393/2332/2002) η εγκατάσταση καθώς και η μετεγκατάσταση μίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας κατατάσσεται στην 8ή ομάδα έργων ή δραστηριοτήτων και για την πραγματοποίηση της απαιτείται αδειοδότηση ή οποία επιβάλει έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία (υπηρεσίες Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου).

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτεί την κατάθεση Περιβαλλοντικής μελέτης για το εν λόγω έργο από την ενδιαφερόμενη εταιρεία, στην οποία θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και θα παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση του έργου καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 Η περιβαλλοντική μελέτη αυτή πέραν των άλλων παραμέτρων που εξετάζει, πρέπει να καταγράφει και τις επιπτώσεις στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής. Και για την προκειμένη περίπτωση οι αλιείς δέχονται ένα γερό πλήγμα ως επαγγελματικός κλάδος καθώς με ένα τέτοιο έργο περιορίζεται ο ζωτικός χώρος αλιείας σε μία παραδοσιακά πλούσια σε αλιεύματα περιοχή και με τον τρόπο αυτό μειώνεται το ήδη μικρό εισόδημα των αλιέων. Επιπλέον ο θαλάσσιος χώρος που θα αποδεσμευθεί από την μετεγκατάσταση της μονάδας έχει νεκρωθεί από αλιεύματα καθώς στερείται του απαραίτητου οξυγόνου και εκτός από την περιβαλλοντική του υποβάθμιση δεν θα είναι και αξιοποιήσιμος από τους αλιείς.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις συνεπώς από το έργο αυτό ενδέχεται να είναι οδυνηρές για τον ευπαθή κλάδο των αλιέων της Χίου και να οδηγήσουν πολλούς από αυτούς στην ανεργία, προκαλώντας αλυσιδωτές κοινωνικές παρενέργειες. Ως άμεσα θιγόμενη ομάδα πολιτών έχουν κάθε λόγο και δικαίωμα να καταθέσουν τις ενστάσεις τους και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και τις αξιώσεις τους που σχετίζονται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Το δικαίωμα τους αυτό για εμπλοκή στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησεις προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/26-09-2003 “Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002” (ΦΕΚ 1391 Β΄/29-9-2003).

Εκτός αυτού διατυπώνουμε αμφιβολίες για το εάν έχει ξεπεραστεί ή όχι, η φέρουσα ικανότητα της θαλάσσιας αυτής περιοχής για εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών καθώς για κάτι τέτοιο δεν γνωρίζουμε να υπάρχει πρόβλεψη.

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν έχουν μετρηθεί ποτέ τα ρυπαντικά φορτία στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή και εάν είναι στα επιτρεπτά όρια?

Επίσης εάν οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, μη ίδιου φορέα, που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή καθώς και αυτή που πρόκειται να εγκατασταθεί θα απέχουν μεταξύ τους κατά ελάχιστο 500 μέτρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων?

Παρότι η θαλάσσια περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή με Λιβάδια Ποσειδωνίας και είναι ενταγμένη σε ζώνη ειδικής προστασίας ελέγχου και σχεδιασμού Νατούρα, δεν υπάρχει η επαρκής νομοθεσία (με ευθύνη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – τελευταίο παράδειγμα το νομοσχέδιο Μπιρμπίλη για τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές Νατούρα που τροποποιήθηκε προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων, αφού αντέδρασαν βουλευτές των 2 αυτών κομμάτων) που να προστατεύει τις περιοχές  αυτές δίνοντας το δικαίωμα σε μεγάλες επιχειρήσεις να αναπτύσσουν δραστηριότητες χωρίς κανένα περιορισμό και πρόνοια για την διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής.

Ζητάμε λοιπόν το δημοτικό Συμβούλιο να πάρει συγκεκριμένη θέση:

  • Να σταματήσει σε ό,τι το αφορά να γνωμοδοτεί θετικά όταν ερωτάται, ή να απέχει από το δικαίωμα της γνωμοδότησης όταν η αδειοδότηση πραγματοποιείται από υπηρεσίες της Περιφέρειας  στα αιτήματα μετεγκατάστασης των ιχθυοκαλλιεργειών.
  • Να ζητήσει τη μεταφορά τους στην ανοιχτή θάλασσα, όπου η φυσική απορρύπανση είναι πιο γρήγορη και μεγαλύτερου μεγέθους από ότι σε κλειστές θαλάσσιες περιοχές.
  • Να ζητήσει να φύγουν από τις περιοχές NATURA, υιοθετώντας μία πολιτική ουσιαστικής προστασίας των περιοχών αυτών (όχι μόνο στα λόγια και στους τίτλους) από τη στιγμή που η κεντρική εξουσία δείχνει ότι δεν έχει τέτοια βούληση.
  • Να καταστήσει σαφές προς όλους ότι απαιτείται η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και να ζητάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν τους σχετικούς ελέγχους ώστε να συμμορφώνονται  οι επιχειρήσεις όταν παρεκκλίνουν από την τήρηση των όρων.
  • Να απαιτηθεί από τις ελεγκτικές αρχές Λιμεναρχείο κλπ αντί να αποφαίνονται αναρμοδίως ότι δεν υφίσταται ρύπανση να παίξουν το ρόλο τους αναφορικά με τις αποστάσεις, το τονάζ των ιχθύων κλπ.
  • Να προβούμε άμεσα στις μετρήσεις που απαιτούνται , ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ρύπανσης και αν διαπιστωθεί πρόβλημα να απαιτήσουμε από αυτούς που το προκάλεσαν να αποκαταστήσουν το θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον, και να φύγουν από την περιοχή.
  • Να θεωρηθεί ο δήμος μας κορεσμένη περιοχή και να μη δοθεί από εδώ και στο εξής καμιά άδεια νέας μονάδας  ή μετεγκατάστασης.
  • Σε συνεργασία με τα σωματεία των αλιέων να πάρει ο δήμος όλα τα μέτρα ενίσχυσης του επαγγέλματος τους στα μέτρα των δικών του δυνατοτήτων και προστασίας τους από την αντιαγροτική πολιτική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων , που μετά την κατάργηση της πεζότρατας τώρα στοχεύουν στο ξεκαθάρισμα των αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων ψαράδων.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 

ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ

ΑΜΠΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΓΙΟΜΕΛΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ