Αρχική Νέα Τοπικά Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Κ. Γανιάρη προς τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης...

Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Κ. Γανιάρη προς τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)

8

 

ΠΡΟΣ :

 

 

κ.Ευάγγελο Διβάρη

Ειδ. Γραμματέα Κοινοτικών Οικονομικών Πόρων & Υποδομών – Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα

Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), έχει υποβληθεί στις υπηρεσίες σας σημαντικός αριθμός Επενδυτικών Σχεδίων από την Περιφερειακή Ενότητα της Χίου. Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων θα βοηθήσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Σημειώνουμε ότι η πρωτογενής παραγωγή στην περιοχή μας έχει πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω έλλειψης νερού, αλλά και της χαμηλής ποιότητας των λίγων υδάτινων πόρων που υπάρχουν. Το πρόβλημα το γνωρίζετε σε όλες του τις διαστάσεις, με αφορμή το εργο του Φράγματος στη θέση «Κόρης Γεφύρι». Επομένως η στροφή προς τον τουρισμό, ως συμπληρωματικό οικογενειακό εισόδημα για αρκετές οικογένειες του αγροτικού χώρου και η συνακόλουθη υποβολή επενδυτικών προτάσεων και δείχνει σημαντική κινητικότητα με στόχο την τόνωση της τοπικής μας οικονομίας.

Από την πλευρά της τουριστικής ανάπτυξης έχει διαπιστωθεί ότι η Περιφερειακή μας Ενότητα δεν έχει αναδειχθεί και αξιοποιηθεί όσο τα άλλα νησιά του Αιγαίου, παρά το ότι δεν υστερεί σε φυσικές ομορφιές και άλλα στοιχεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος (ιστορία, πολιτισμός, παράδοση κ.ά.).

Τέλος έχουμε την πληροφόρηση ότι σε αντίθεση με την πληθώρα προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τη Χίο και γενικότερα από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από άλλες Περιφέρειες δεν έχει εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να πλεονάζουν πιστώσεις. Με δεδομένα όσα προανέφερα , θεωρούμε απαραίτητο να ενισχυθούν οι πόροι που διατίθενται για την περιοχή μας, με αντίστοιχη μεταφορά κονδυλίων από άλλες Περιφέρειες, ώστε να υλοποιηθούν όλα τα σχέδια που  έχουν υποβληθεί και πληρούν φυσικά τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Είμαι βέβαιος ότι κατανοείτε τη σημασία του θέματος  για την ακριτική περιοχή μας και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

 

    Με εκτίμηση

 

Κωνσταντίνος Γανιάρης

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ