Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πρόσκληση σε αναπληρωτές- ωρομίσθιους φυσικής αγωγής

Πρόσκληση σε αναπληρωτές- ωρομίσθιους φυσικής αγωγής

7

Προθεσμία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί φυσικοί αγωγής που διαθέτουν προϋπηρεσία ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι να υποβάλουν σχετική αίτηση- δήλωση για την πλήρωση θέσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος Ολυμπιακής Εκπαίδευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.