Αρχική Μαστίχα Απάντηση του Επιτρόπου της Ε.Ε. για τη μαστίχα Χίου

Απάντηση του Επιτρόπου της Ε.Ε. για τη μαστίχα Χίου

11

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2011

 

 

 

 

 

Υπέρ των ειδικών μέτρων για στήριξη της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου η Ευρωπαϊκή Ένωση

Απάντηση του αρμόδιου για τη Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη Επιτρόπου σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών της ΝΔ κ.κ. Τσουκαλά και Παπαστάμκου για τη μαστίχα Χίου

 

 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία των ειδικών μέτρων που θεσπίσθηκαν για τη στήριξη της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό 1405/2006 του Συμβουλίου», ανέφερε ο Επίτροπος Τσιόλος, υπεύθυνος για θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, κ.κ. Τσουκαλά και Παπαστάμκου, κατόπιν συνεργασίας με τον Βουλευτή Ν. Χίου, κ. Μουσουρούλη.

 

Στην ερώτηση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών της ΝΔ σχετικά με το ύψος των οικονομικών ενισχύσεων που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για τη μαστίχα Χίου, ανά έτος και για τη δυνατότητα ένταξης του προϊόντος και σε άλλες δράσεις δεδομένης της μοναδικότητάς του, η Ευρ. Επιτροπή ανέφερε ότι από το 2007, που η Κυβέρνηση της ΝΔ εφάρμοσε το πρόγραμμα στήριξης της παραγωγής της, και έως το 2009 έχουν διατεθεί συνολικά 2.808.236 ευρώ. Επιπλέον, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισημαίνει ότι πρόσθετα μέτρα μπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του μέτρου «προστιθέμενη αξία για τα γεωργικά και δασικά προϊόντα», εφόσον επιλεγεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που πρόκειται να διατεθούν αποκλειστικά για τη μαστίχα Χίου, δεδομένου ότι το μέτρο αυτό δεν αφορά μόνο στη μαστίχα, αλλά καλύπτει ευρύτερο φάσμα φυτικών και ζωικών προϊόντων.

 

Σε συμπληρωματική ερώτηση των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, σχετικά με την αύξηση των ενισχύσεων για τα αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής, ο Επίτροπος Τσιόλος σημείωσε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος στήριξης της γεωργίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου ανέρχεται σε 23,93 εκ. ευρώ, τα οποία και επαρκούν για τους στόχους του προγράμματος. Ανέφερε, τέλος, ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να προβεί σε εκτίμηση ως προς την ενίσχυση (άμεσες πληρωμές) της μαστίχας Χίου, ή τη χρηματοδότηση άλλων μέτρων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013, καθώς δεν έχει ακόμη καταρτισθεί ο συνολικός προϋπολογισμός για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, γεγονός που επιτάσσει την ουσιαστική συμμετοχή της χώρας, με σχέδιο και στόχους, στις σχετικές διαπραγματεύσεις.