Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Διαδικασία επιλογής μαθητών για την Α’ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Χίου

Διαδικασία επιλογής μαθητών για την Α’ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Χίου

10

Γίνεται γνωστό ότι για την εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείο Χίου, για το σχολικό έτος 2011-2012, οι γονείς ή κηδεμόνες που επιθυμούν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο ή στο Δημοτικό Σχολείο που φοιτούν μέχρι τις 28 Μαΐου.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α’ τάξη Γυμνασίων των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης εγγραφής σε οποιοδήποτε άλλο τύπο σχολείου.

Στα Μουσικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2011-2012 θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 23 Ιουνίου εξαιρουμένων 18, 19, 20 Ιουνίου, μέρες αργίας και διεξαγωγής Ειδικών Μαθημάτων Πανελληνίων Εξετάσεων.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. Για την επιτυχία στη διαδικασία επιλογής ΔΕΝ απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις ή ειδική προετοιμασία, ενώ οι υποψήφιοι αξιολογούνται αποκλειστικά ως προς την ακουστική και μουσική τους αντίληψη.

Για υποβολή αιτήσεων ή περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Μουσικού Σχολείου (Ν. Ζαφειράκη 29, τηλ. 2271081360).