Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Οικολόγοι Πράσινοι για Μπέλα Βίστα

Οικολόγοι Πράσινοι για Μπέλα Βίστα

78

 

Με επιστολή τους προς τον Δήμο Χίου οι Οικολόγοι Πράσινοι τον καλούν να αναλάβει τις ευθύνες του και να ελέγξει τα καταγγελλόμενα για την παραλία στην περιοχή Μπελά Βίστα στην πόλη της Χίου.

 

 

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η Πολιτική Κίνηση Χίου των Οικολόγων Πράσινων έγινε αποδέκτης καταγγελιών για παρατυπίες που παρατηρούνται στην κατασκευή καντίνας στη συγκεκριμένη παραλία.

Αναλυτικά σημειώνεται στην επιστολ:

μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

web: www.ecogreens.gr– emailecogreen@otenet.gr


 

Με επιστολή τους προς τον Δήμο Χίου οι Οικολόγοι Πράσινοι τον καλούν να αναλάβει τις ευθύνες του και να ελέγξει τα καταγγελλόμενα για την παραλία της Μπελά Βίστας καθώς τις τελευταίες ημέρες η Πολιτική Κίνηση Χίου των Οικολόγων Πράσινων έγινε αποδέκτης καταγγελιών για παρατυπίες που παρατηρούνται στην κατασκευή καντίνας στη συγκεκριμένη παραλία.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 παραχωρείται απευθείας και με αντάλλαγμα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού της χώρας το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Η απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ.) Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ίδιας ΚΥΑ «Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα – τέντες κλπ.)» ενώ στο άρθρο 11 σημειώνεται ότι «Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών, μόνον όταν αυτές φέρουν αριθμό κυκλοφορίας, έχουν μέγιστο πλάτος που δεν υπερβαίνει τα δυόμισυ (2,5) μέτρα, μέγιστο μήκος που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) μέτρα, πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές, δεν συνδέονται στέρεα μετά του εδάφους και έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησης τους σε κάθε χρονική στιγμή

Όπως φαίνεται οι συγκεκριμένες κατασκευές ξεφεύγουν των ορίων που προβλέπονται από τον νόμο. Επιπρόσθετα ερωτήματα δημιουργούνται για τις προβλέψεις αποχέτευσης που έχουν γίνει στην κατασκευή αυτή καθώς φοβούμαστε ότι τα πάντα θα καταλήγουν στην θάλασσα. Καλούμε τη Δημοτική αρχή να ελέγξει τα καταγγελλόμενα και να πράξει τα δέοντα για την αποκατάσταση του αιγιαλού.

Για εμάς, τους Οικολόγου Πράσινους, ο δημόσιος χώρος και η χρήση του αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές σχέσεις, τις κοινωνικές δομές και τον πολιτισμό μας. Η μορφή και η χρήση των ελεύθερων δημόσιων χώρων της Ελλάδας αντικατοπτρίζουν την αποξένωση, την έλλειψη συλλογικότητας και πολιτισμού, τον καταναλωτισμό της κοινωνίας μας. Δυστυχώς και στο νησί μας ο ελεύθερος δημόσιος χώρος εμπορευματοποιείται, καταπατείται ή εγκαταλείπεται. Καλούμε τους πολίτες της Χίου αλλά και όλους του φορείς να συστρατευθούν για την προστασία του περιβάλλοντος, για την προστασία των ελεύθερων χώρων του νησιού μας.

 

Μαρία Μπογή

Συντονίστρια 

Πολιτικής Κίνηση Χίου των Οικολόγων Πράσινων

6972026185