Αρχική Νέα Τοπικά Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χίου, 5/7/2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χίου, 5/7/2011

6

Με μοναδικό θέμα τη “Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην οδό 11ης Νοεμβρίου”, συνεδριάζει την Τρίτη

5 Ιουλίου 2011 και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χίου η Οικονομική Επιτροπή Χίου.