Αρχική Νέα Τοπικά Οι θέσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δ. Χίου για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι θέσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δ. Χίου για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

Πρώτη φορά πολιτικό όργανο αρνείται το ρόλο του που είναι κατεξοχήν πολιτικός και αυτό το λάθος το διαπράττει ο δήμαρχος αρκετές φορές. Όταν μιλήσαμε για διαβούλευση μας κατηγόρησαν κάποιοι, αλλά πού πήγε αλήθεια αυτή η επιτροπή; Όπου πήγαν και οι εργαζόμενοι του Δήμου οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δε μετείχαν σε αυτή τη διαδικασία συγκρότησης του Οργανισμού εσωτερικής Υπηρεσίας.

Κάθε οργανισμός είτε επιχείρησης, είτε υπηρεσίας, υπηρετεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αρχιτέκτονες των κατευθυντήριων γραμμών των οργανισμών μέσα από τον οδηγό προσαρμογής των πρότυπων σχεδίων των ΟΕΥ είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με τη συμβολή της ΚΕΔΚΕ, η ΤΕΔΚ και η εργοδοτική πλειοψηφία της ΠΟΕ ΟΤΑ. Άρα από όλους αυτούς γίνεται καθαρό ότι στα σχέδια των οργανισμών με βάση τις οδηγίες αποτυπώνεται η φιλοσοφία του «Καλλικράτη», η φιλοσοφία μιας τοπικής διοίκησης ανώνυμης εταιρείας έτσι όπως τη θέλει και η πολιτική της Ε.Ε. Άλλωστε στα κείμενα του ΥΠ.ΕΣ. αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες πρέπει να «συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και κατʼ επέκταση στην τοπική ανάπτυξη και αναδιανομή του εθνικού πλούτου.»

Οι οργανισμοί δεν είναι ξεκρέμαστοι αλλά είναι συνάρτηση του ισχύοντος πλαισίου για τις προσλήψεις δηλαδή για τους συμβασιούχους, (απολύσεις), για τις αποδοχές, (περικοπές), για την αύξηση του ωραρίου εργασίας, τις μετατάξεις και τις «απολύσεις μέσω ΑΣΕΠ. Να θυμίσουμε ότι στο νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πέρασε στο άρθρο -59- η υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού α βαθμού, όπου εκτός των άλλων με Προεδρικά Διατάγματα θα καθοριστούν οι Δήμοι των οποίων καταργούνται θέσεις, ποιες θέσεις κ.λ.π.

 Το μεσοπρόθεσμο επικυρώνει 500 εκατ. ευρώ περικοπές από απολύσεις προσωπικού. Βασικό κριτήριο για την κατεύθυνση και λειτουργία του κάθε Δήμου, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες διαχρονικά, άρα και του δικού μας είναι τα τακτικά έσοδα να διέπονται από την σχέση κόστος-όφελος, δηλαδή οι κοινωνικές ανάγκες, οι ανάγκες των δημοτών μας μπαίνουν στον Προκρούστη του τι έσοδα έχω και όχι του τι καλύπτω για να ικανοποιώ αυτές τις ανάγκες. Τι σημαίνει για τον οργανισμό? Αναφέρεται στη σελίδα 36 των οδηγιών, «ότι για την επιλογή του κατάλληλου πρότυπου οργανισμού μεγαλύτερη σημασία έχει ο αριθμός του υφιστάμενου προσωπικού παρά ο πληθυσμός.» Δηλαδή ο οργανισμός υπακούει στις ανάγκες του προσωπικού και όχι στις ανάγκες του πληθυσμού. Προσαρμόζει δηλαδή τα τακτικά του έσοδα σύμφωνα με το προσωπικό του.

 Στην πράξη, ο δήμος αν θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αύριο τη ΔΗΚΕΧ για να παρέχει κοινωφελές έργο, αυτό θα του το επιτρέψουν ή όχι τα έσοδα σε συνάρτηση με το προσωπικό του. Το ίδιο θα γίνεται με την καθαριότητα, τα σχολεία, τα προνοιακά επιδόματα. Σύμφωνα με το Ν. 3584/2007, παρ. 3, του άρθρου -10- για κάθε -1- θέση που συστήνει ένας Δήμος πρέπει να έχει εξασφαλίσει την μισθοδοσία -4-.

Με βάση την περικοπή των ΚΑΠ κατά 1,386 δις λιγότερα το 2010, αυτό είναι αδύνατο αφενός και στην πράξη σημαίνει να ζητάς την οποιαδήποτε υπηρεσία και να μην επαρκεί, να μπαίνεις στα άλλα γραφεία των υπηρεσιών και οι άνθρωποι να βρίσκονται στα όρια κατάρρευσης. Για το 2012, 13, 14 ο Ραγκούσης ευχαρίστησε την πλειοψηφία της ΚΕΔΚΕ και τους άλλους πρόθυμους σαν κι εσάς, γιατί δέχτηκαν να περικόψουν 1,4 δισεκ. ως παρακράτηση, δηλαδή το 30% των εσόδων, και προβλέπεται 700 εκατ. ευρώ αύξηση εσόδων από ίδιους πόρους των Ο.Τ.Α. Η λογική τμημάτων αποτελεσματικότητας και ποιότητας σε συνδυασμό με την οργάνωση των υπηρεσιών υπό τύπον επιχειρήσεων οδηγεί στην σύνδεση του μισθού με την αποδοτικότητα, το γράφετε άλλωστε στη σελίδα -20- και -21- , αποδοτικότητα βεβαίως που θα την καθορίζουν τα πλαίσια ενός προσωπικού που δεν επαρκεί να βγάλει τη δουλειά, αλλά και αποδοτικότητα από αυτούς που οδήγησαν ένα λαό στην πείνα και την εξαθλίωση! Για να έχουμε δηλαδή και εικόνα του αξιολογητή!

Η λογική της ύπαρξης προσωποπαγών θέσεων έρχεται ενισχυτικά να επιδεινώσει την κατάσταση που περιγράφουμε παγιώνοντας έτσι την περιορισμένη μονιμότητα, αλλά και τη συρρίκνωση του προσωπικού με έναν ακόμα τρόπο.

Είμαστε υπέρ ενός οργανισμού που θα βρίσκεται πάνω στη φιλοσοφία του να αποδίδεται στην τοπική διοίκηση το 10% του κρατικού προϋπολογισμού για να ανταποκριθεί στις διευρυμένες ανάγκες των δημοτών. Μια φιλοσοφία που θα επιστρέψει τους 12 δις. ευρώ υπεξαιρεθέντες πόρους, που θα φορολογεί το μεγάλο κεφάλαιο, όσο καιρό θα υπάρχει. Απαιτούμε ένα οργανισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών σε υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης, παιδείας, υγείας, πρόνοιας, όχι με μετράρι του τι μας δίνουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι σύμμαχοι τους, αλλά του τι χρειάζεται αυτός ο κόσμος. ʽΈναν οργανισμό με μόνιμο προσωπικό, με σταθερές εργασιακές σχέσεις, με πλήρη κάλυψη μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που θα καλύπτει όλους τους τομείς με βάση και τον πληθυσμό και φυσικά επαναλαμβάνουμε τις διευρυμένες ανάγκες του. Γι αυτό καταψηφίζουμε τον προτεινόμενο Ο.Ε.Υ. και προτείνουμε την απόσυρση του