Αρχική Νέα Τοπικά Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ: εντολή για κήρυξη αναδασωτέων στην περιοχή του Καστρομηνά

Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ: εντολή για κήρυξη αναδασωτέων στην περιοχή του Καστρομηνά

10

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή “Καστρομηνά – Αγ. Σπυρίδωνα” Δήμου Χίου, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  έδωσε εντολή στην αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία,  να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις στην κήρυξη των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος της Χώρας και τη δασική νομοθεσία.

Σε  περίπτωση που δεν υπάρξει φυσική αναγέννηση των καμένων, δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, θα  συνταχθούν οι ανάλογες μελέτες και θα υλοποιηθούν τεχνητές αναδασώσεις από τους αρμοδίους φορείς, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η δασική βλάστηση.

Υπενθυμίζει επίσης, ότι προστασία των καμένων, δασικού χαρακτήρα εκτάσεων και η κήρυξη τους ως αναδασωτέων είναι υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Χώρας, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

                    

                    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
                        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ