Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Επιστολή Μουσουρούλη για το θέμα του Κάμπου

Επιστολή Μουσουρούλη για το θέμα του Κάμπου

10

 Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων Γ. Καπελέρη, με την οποία του κοινοποίησε σχέδιο Τροπολογίας για το θέμα της άδικης φορολόγησης του Κάμπου Χίου, προκειμένου να ενσωματωθεί σε υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου, απέστειλε πριν λίγες μέρες, ο Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της ΝΔ, Κωστής Μουσουρούλης.

Αναλυτικά σημειώνει:

Θέμα: Το οικιστικό γεωργικό σύνολο του ιστορικού τόπου του Κάμπου του Δήμου Χίου και η δίκαιη φορολογική μεταχείρισή του.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας στις 7 Ιουλίου 2011, όπου, μεταξύ άλλων, έθεσα και το θέμα της άδικης φορολόγησης του Κάμπου Χίου, σας διαβιβάζω σχέδιο τροπολογίας προς κατάθεση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Όπως θα διαπιστώσετε, σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι: α) η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης καθώς η αγροτική γη δεν θα φορολογείται πλέον ως οικοπεδική και β) η διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής.

Σημειώνω ότι το κείμενο της τροπολογίας αποτελεί αναδιατύπωση της προηγούμενης που είχαμε προσυπογράψει πενήντα τέσσερεις (54) Βουλευτές έξι (6) κομμάτων. 

Περαιτέρω, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να εξετάσετε την αναστολή της διαδικασίας εκκαθάρισης του ΕΤΑΚ, της έκτακτης εισφοράς και του ΦΑΠ μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος.

 

Με τιμή

 

Κωστής Μουσουρούλης