Αρχική Νέα Τοπικά Στρεμματική ενίσχυση Εσπεριδοειδών περιόδου 2011

Στρεμματική ενίσχυση Εσπεριδοειδών περιόδου 2011

9

 Για τη χορήγηση της στρεμματικής ενίσχυσης στα εσπεριδοειδή, η οποία ανέρχεται σε

50 ΕΥΡΩ ανά στρέμμα ,απαιτείται  η υποβολή στη Δ/νση  Αγροτικής  Ανάπτυξης Χίου,  χωριστής  Αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης  του παραγωγού, πέρα  από  την  αίτηση της  Ενιαίας  Ενίσχυσης  που  έχει  υποβληθεί  τον  Μάιο του  2011 στις  Ενώσεις ( Ε.Α.Σ.Χ. και  Ε.Μ.Χ. ).

       Από  τη  23η   Αυγούστου  έως  την  15η  Σεπτεμβρίου   2011 ,  και  ώρα 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ  , πρέπει  όλοι  οι  εσπεριδοκαλλιεργητές  της Χίου  να  περάσουν  από  την  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χίου ( Κοντογιάννη 6-8 Χίος ),  για  την  υπογραφή   των   αιτήσεών τους και την  συμπλήρωση τυχόν  ελλειπόντων  στοιχείων .

1. Παραγωγοί που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά το  2011

            Θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά

            1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

            2. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΑΤΕ

            3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή της φορολογικής δήλωσης όπου θα φαίνεται ο ΑΦΜ.

            4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή φορολογικό έντυπο Ε9  για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Στην περίπτωση ενοικιαζομένων αγροτεμαχίων από τρίτους υποβάλλονται  μισθωτήρια.  Τα  μισθωτήρια μπορεί να έχουν γίνει σε συμβολαιογράφο ή να είναι θεωρημένα από την Εφορία. Τα απλά μισθωτήρια διάρκειας κάτω των 9 ετών θεωρούνται από την υπηρεσία μας.  Για τη θεώρησή τους όμως απαιτείται η υποβολή ή επίδειξη αποδεικτικών κατοχής του ιδιοκτήτη [τίτλος  ή Ε9 του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου].

   2 . Παραγωγοί που έχουν υποβάλει αίτηση και το 2010

          Σε περίπτωση που δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με την περιουσιακή κατάσταση κλπ, απαιτούνται  μόνον υπογραφές  και δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά τα δικαιολογητικά 1,2,3 και 4 της προηγούμενης περίπτωσης.

            Αν όμως έχει αλλάξει κάτι  πχ. απόκτηση ή ενοικίαση νέων αγροτεμαχίων πρέπει να υποβληθούν  παραστατικά κατοχής ή ενοικίασης των νέων αγροτεμαχίων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1,  περίπτωση  4.

  Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωση όλων  των  εσπεριδοκαλλιεργητών  .  

 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

            & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΧΙΟΥ

                                                                          

                                                                                  ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ