Αρχική Νέα Τοπικά Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον ΑΣΕΠ

Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον ΑΣΕΠ

14


Υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Γιάννη Καλογήρου η απόφαση ένταξης του Προγράμματος «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ» συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π.ΚτΠ). Συμπληρωματικά υπεγράφη και το αντίστοιχο Πρόγραμμα κατάρτισης των χρηστών «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ» (συνολικού προϋπολογισμού 98 χλδ €).


Τελικός δικαιούχος του έργου είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.


Η εισαγωγή του Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο ΑΣΕΠ είναι άλλο ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του εκσυγχρονισμού του Κράτους με τελικό στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη. Με τον σχεδιασμό και την κατασκευή της πύλης (portal) του ΑΣΕΠ επιδιώκεται: Η παροχή πληροφόρησης προς όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία προσλήψεων και διορισμών στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (πολίτες, Δημόσιοι Φορείς), η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση υποψηφίων και πολιτών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συναλλαγών για πολίτες και Δημόσιους Φορείς, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η προσφορά από το ΑΣΕΠ ολοκληρωμένων και ευέλικτων υπηρεσιών, όλο το 24ωρο, με μείωση του κόστους και του χρόνου παροχής υπηρεσιών, και ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας αυτών.


Ενδεικτικά, η δικτυακή πύλη θα αποτελεί το σημείο διεπαφής του ΑΣΕΠ με τον πολίτη για έναν αριθμό υπηρεσιών που περιλαμβάνουν :


Υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους πολίτες, όπως παρουσίαση της δομής και του έργου του ΑΣΕΠ, δελτία Τύπου και ανακοινώσεις κλπ.
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των υποψηφίων και των πολιτών, για παράδειγμα, όπως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων, αναζήτηση προκηρύξεων, ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων προσλήψεων, κτλ
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ ΑΣΕΠ και λοιπών Δημόσιων Φορέων, όπως π.χ. Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και αποστολή εγγράφων μεταξύ ΑΣΕΠ και άλλων δημόσιων φορέων, κτλ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΕνδιαφέρουσα ξενάγηση στον Κάμπο από δυο αρχαιολόγους
Επόμενο άρθροΧριστουγεννιάτικο παζάρι των ΑΜΕΑ