Αρχική Νέα Οικονομία Ρυθμίσεις για πολλά ανοικτά ασφαλιστικά θέματα

Ρυθμίσεις για πολλά ανοικτά ασφαλιστικά θέματα

15


Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, που θα κατατεθεί προσεχώς στη Bουλή, προωθεί ρυθμίσεις για πολλά ανοικτά ασφαλιστικά θέματα, όπως είναι τα εξής: η χορήγηση συντάξεων σε διαζευγμένους, η βελτίωση της ασφαλιστικής νομοθεσίας για τους ανθρώπους με αναπηρία και ειδικότερα για τα παιδιά, η ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων προς τα ταμεία, η ασφάλιση εργατών της γεωργίας στον OΓA, η ενσωμάτωση της ATA στους συνταξιούχους των Eιδικών Tαμείων και η 37ετία στους ελεύθερους επαγγελματίες. Συνοπτικά οι βασικές διατάξεις -πλην αυτών που αφορούν στο εφάπαξ των δημόσιων υπαλλήλων- προβλέπουν τα εξής:


Διαδοχική ασφάλιση


Από 1-1-2004 οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης που κρίνονται απονέμοντες οργανισμοί για το σύνολο των τμημάτων ασφάλισης που έχει διανύσει κάποιος σε διαφορετικά ταμεία. Ο ίδιος οργανισμός υπολογίζει και το ποσό της σύνταξης για όλο τον χρόνο ασφάλισης, για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι 35 έτη ασφάλισης με τα εξής ποσοστά: 2% για ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ (ΤΣΑ), σε 2,85% για το ΟΑΕΕΕ (ΤΑΕ), σε 3% για το ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) και σε 2,286% για το Δημόσιο και τους λοιπούς φορείς ασφάλισης μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων. Για κάθε διαδοχικά ασφαλιζόμενο τηρείται Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης σε κύριους και επικουρικούς φορείς.


Οι ασφαλισμένοι φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση περισσοτέρων του ενός φορέων ασφάλισης, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ της διάταξης αυτής να ζητήσουν από τους προηγούμενους ασφαλιστικούς τους φορείς τη σύνταξη των αντίστοιχων δελτίων χρόνου ασφάλισης και την αποστολή τους στον τελευταίο ασφαλιστικό οργανισμό, το οποίο θα συμπληρώνεται και τηρείται σε κάθε επόμενη αλλαγή φορέα.


Συντάξεις σε διαζευγμένους


O διαζευγμένος δικαιούται σύνταξης σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή θανάτου του/της πρώην συζύγου, από τους φορείς κύριας ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι το καθαρό ποσό της κύριας σύνταξης του/της πρώην συζύγου υπερβαίνει τα 500,00 ευρώ μηνιαίως εφόσον πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις (συμπλήρωση του 65ου έτους, 15 έτη εγγάμου βίου, το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως, υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη, το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε καταβαλλομένων από τον ΟΓΑ ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες και να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος).


Σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 70% στον χήρο ή χήρα και 30% στον διαζευγμένο/-η.


Εάν ο έγγαμος βίος είχε διαρκέσει 25 έτη και άνω, το ποσό της σύνταξης του/της χήρας επιμερίζεται κατά 60% στον χήρο ή χήρα και κατά 40% στον διαζευγμένο/-η.


Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το ποσοστό που αναλογεί επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.


Oι συνταξιοδοτηθέντες με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν για παροχές ασθένειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό του/της πρώην συζύγου εφόσον δεν καλύπτονται άμεσα ή έμμεσα από οιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.


Aτομα με αναπηρίες


– Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό 80% και άνω καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω με την προϋπόθεση της ύπαρξης δεκαετούς εγγάμου βίου, ασφαλισμένες/-οι σε φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.


– Παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή, προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα.


Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών


Οι καθυστερούμενες, μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, το Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων και για όλους τους κλάδους ασφάλισής τους, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις εξοφλούνται, ως εξής: α) Eίτε εφάπαξ με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, β) είτε σε ογδόντα (80) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και με την προϋπόθεση προκαταβολής ίσης με το 10% της συνολικής οφειλής.


Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150,00 ευρώ.


Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στα προαναφερόμενα ταμεία, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2676/1999.


Πηγή: Μ.Π.Ε.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΖημιές σε 4 αυτοκίνητα από κλαδιά δέντρων
Επόμενο άρθρο“Της Κοκκώνας το σπίτι” στον ΠΑΠΥΡΟ