Αρχική Νέα Οικονομία Τα πέντε προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας – Ποιες μικρές επιχειρήσεις παίρνουν δάνειο...

Τα πέντε προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας – Ποιες μικρές επιχειρήσεις παίρνουν δάνειο από τράπεζες με την εγγύηση του Δημοσίου

31

Το Ταμείο που θα παρέχει εγγυήσεις σε τράπεζες για την χορήγηση δανείων σε μικρές επιχειρήσεις θα λειτουργήσει από 1ης Φεβρουαρίου. Ηδη πέντε τράπεζες (Εθνική, Εμπορική, Εurobank, Ωμέγα και Ελληνική) έχουν υπογράψει συμβάσεις με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Ειδικότερα:


1. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην εγγυοδότηση τραπεζικού δανείου για την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης ή την ανάπτυξη – επέκταση υφιστάμενης επιχείρησης, με λειτουργία ως 3 χρόνια. Η εγγύηση που θα παρέχει το Δημόσιο στην τράπεζα υπέρ του δανειολήπτη, καλύπτει ως το 50% – 55% του δανείου.


2. Με το δεύτερο πρόγραμμα δίδεται εγγύηση για την δανειοδότηση επιχειρήσεων με περισσότερα από 3 χρόνια λειτουργίας, οι οποίες απασχολούν 0 – 10 εργαζόμενους. Η εγγύηση καλύπτει το 45% – 50% του δανείου.


3. Το τρίτο πρόγραμμα αφορά την παροχή εγγύησης για την δανειοδότηση επιχειρήσεων με περισσότερα από 3 χρόνια λειτουργίας, οι οποίες απασχολούν 11 – 30 εργαζόμενους. Η εγγύηση καλύπτει το 40% – 45% του δανείου.


4. Επίσης, με ειδικό πρόγραμμα παρέχονται εγγυήσεις σε τράπεζες για την χορήγηση κεφαλαίων κίνησης από 10.000 ως 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η εγγύηση καλύπτει το 55% – 60% του δανείου.


5. Το τελευταίο πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 15 εργαζόμενους για εξαγορά ή συγχώνευση με άλλη επιχείρηση. Η εγγύηση καλύπτει το 45% – 50% του δανείου.


Εκτός από το μέτρο για τα κεφάλαια κίνησης, σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, οι εγγυήσεις που καλύπτει το ΤΕΜΠΜΕ αφορούν ποσά από 10.000 ως 100.000 ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ένας επιχειρηματίας που π.χ. επιθυμεί δάνειο για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, η οποία καλύπτεται με 50% – 55%, το ανώτατο ποσό του δανείου που μπορεί να ζητήσει, φθάνει γύρω στα 200.000 ευρώ, εκ των οποίων το 50% – 55%, δηλαδή ποσό ως 100.000 ευρώ, θα του χορηγηθεί με εγγύηση του Δημοσίου. Για το υπόλοιπο μέρος του δανείου πρέπει να δώσει τις εγγυήσεις που θα του ζητήσει η τράπεζα.


Εγγυήσεις για μεγαλύτερα ποσά το ΤΕΜΠΜΕ δεν θα χορηγεί, καθώς φιλοσοφία του Ταμείου είναι το εγγυοδοτούμενο μέρος του δανείου να μην υπερβαίνει το 40% – 70% του συνολικού ποσού, ανάλογα με την περίπτωση.


Τα δάνεια θα χορηγούνται από τις τράπεζες με τραπεζικά κριτήρια, όπως συμβαίνει και σήμερα. Αν η τράπεζα κρίνει ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να ενταχθεί στα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, τότε θα ενημερώνει το Ταμείο, το οποίο εντός 20 ημερών είναι υποχρεωμένο να δώσει θετική απάντηση.


Για την εγγυοδοσία, θα καταβάλλεται προμήθεια στο Ταμείο ύψους 1,5% επί του εγγυοδοτούμενου ποσού. Η προμήθεια θα παρακρατείται, υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ, κατά την εκταμίευση του δανείου και θα αποδίδεται από την τράπεζα.


Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του δανείου από τον επιχειρηματία, η τράπεζα θα κινεί εναντίον του όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.


Το Ταμείο θα καλύψει το ποσόν για το οποίο έχει εγγυηθεί, συν τους τόκους, για 1 1/2 χρόνο από τότε που το δάνειο κατέστη ληξιπρόθεσμο.


Η εγγύηση που θα παρέχει το Δημόσιο στην τράπεζα υπέρ του δανειολήπτη, καλύπτει ως το 50% – 55% του δανείου.
Πηγή: Ημερησία

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠολιτική συγκέντρωση Ελπίδας Τσουρή σε Χαϊδάρι
Επόμενο άρθροΧιονισμένο τοπίο και παγωμένοι δρόμοι