Λειτουργία ΚΕΚ στο “Σκυλίτσειο”

    33

     ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χίου, ανακοίνωσε με σχετικό δελτίο τύπου η υφυπουργός Ελπίδα Τσουρή.
    Συγκεκριμένα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Υγείας & Πρόνοιας και Εργασίας, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας ΚΕΚ που σημαίνει πως το Νοσοκομείο μπορεί να υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης του τομέα υγείας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006 του Γ΄ΚΠΣ στο νομό.
    Στην πρώτη φάση, σημειώνεται στο δελτίο τύπου, δεν είχε συμπεριληφθεί το ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ, ενώ η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων «συνδέεται και με την πορεία αναβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών στο Νομό σε συνδυασμό και με το έργο του νέου Νοσοκομείου».