Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Καθόλα παράνομο το έργο του περιφερειακού Φρουρίου

Καθόλα παράνομο το έργο του περιφερειακού Φρουρίου

15Το θέμα της νομιμότητας λήψης αδρανών υλικών από ζώνες εκτός λατομείου έτσι όπως προτείνει ο Δήμαρχος Χίου στους εργολήπτες που ενδιαφέρονται για το έργο του Περιφερειακού δρόμου του Κάστρου, θέσαμε στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γιώργο Στεφανίδη.
“Κανένας δεν δικαιούται να λαμβάνει υλικά ή να κάνει εξόρυξη ακόμα και αν είναι ιδιοκτήτης ενός χώρου”, σχολίασε ο κ. Στεφανίδης.
Η νομοθεσία στην ουσία θέτει προ των ευθυνών της και την Τεχνική Εταιρεία Δήμου Βροντάδου, αν θεωρηθεί ότι η λήψη αδρανών υλικών μπορεί να γίνει από την περιοχή κοντά στο νεκροταφείο του Μερσυνιδίου.
Μάλιστα η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα αυστηρή αφού σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 1428/84 προβλέπεται φυλάκιση έως 3 μήνες και πρόστιμο από 5- 50 εκατομμύρια δραχμές (που επιβάλλεται από το Γενικό Επιθεωρητή Μεταλλείων)  για όποιον εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει αδρανή υλικά.
Ο κ. Στεφανίδης ήταν όμως ιδιαίτερα αποκαλυπτικός και για ένα ακόμα θέμα. Ένα τέτοιο έργο που γίνεται εντός της θάλασσας ή επί της ακτής, όπως σχεδιάζεται να γίνει ο περιφερειακός δρόμος του Κάστρου,  ανεξάρτητα αν λαμβάνει το χαρακτηρισμό του προσωρινού πρέπει να έχει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πέρα από την άδεια της Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου.
Η ΜΠΕ που θα περάσει για γνωμοδότηση από το νομαρχιακό συμβούλιο θα λάβει την τελική έγκριση από τον Περιφερειάρχη.
Η διαδικασία αυτή μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ότι τηρείται από τη Δημοτική Αρχή Χίου, εκτός και αν ισχύει τα όσα κατά καιρούς έχουν λεχθεί ότι λόγω της προσωρινότητας του δρόμου έχουν δοθεί απαλλακτικά για τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΨάχνουν για αίθουσα νηπιαγωγείου στον Κάμπο
Επόμενο άρθροΜυλωναδάκια και Δήμου στο ΟΜΗΡΕΙΟ