Αρχική Νέα Οικονομία Πλήρωση 26 θέσεων προσωπικού στην ΕΚΟ – ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

Πλήρωση 26 θέσεων προσωπικού στην ΕΚΟ – ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ

22

Η ΕΚΟ – ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ προκηρύσσει την πλήρωση 26 θέσεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορούν να πληροφορηθούν οι υποψήφιοι από το ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 6/23.01.04 – Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε από τις 3 έως τις 22 Μαΐου με την διαδικασία που αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη.