Αρχική Απόψεις Aρθρα Το ΑΒητάρι του… Π.Δ. για τους συμβασιούχους

Το ΑΒητάρι του… Π.Δ. για τους συμβασιούχους

13


“Ολα όσα θα θέλατε να μάθετε και δεν πήρατε απαντήσεις” σημειώνεται στην παρακάτω μπροσούρα της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης των συμβασιούχων του υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με το θέμα των συμβασιούχων, που ενδιαφέρει όμως και όλους τους άλλους:


Ποιες συμβάσεις είναι διαδοχικές σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΔ;
Δύο συμβάσεις είναι διαδοχικές όταν το κενό που μεσολαβεί μεταξύ τους δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Πρέπει να είναι με τον ίδιο εργοδότη και με την ίδια ή παραπλήσια ειδικότητα και τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας.


Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχω για να γίνω αορίστου;
Για να γίνει κάποιος αορίστου σύμφωνα με το σχέδιο Π.Δ. πρέπει να έχει ΟΛΕΣ τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να δούλευε μετά την 10η Ιουλίου 2002
2. Να δουλεύει την ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ σε ΦΕΚ, ή τουλάχιστον 2 μήνες πριν
3. Να έχει συνολικά τουλάχιστον 24 μήνες προϋπηρεσία με διαδοχικές συμβάσεις
4. Η προϋπηρεσία να έχει πράγματι διανυθεί στον ίδιο φορέα, με τους ίδιους όρους εργασίας και με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα
5. Το αντικείμενο της σύμβασης να φορά δραστηριότητες που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με το δημόσιο συμφέρον, το οποίο να υπηρετεί παγίως και διαρκώς η αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία
6. Να έχει εργαστεί με πλήρες ή μειωμένο ωράριο και σε καθήκοντα ίδια ή παρεμφερή με αυτά που γράφονται στην πρώτη σύμβαση


Το ΥΠΠΟ και το ΤΔΠΕΑΕ θεωρείται ίδιος εργοδότης;
Το ΤΔΠΕΑΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το ΥΠ.ΠΟ. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί, δυστυχώς, για να θεωρηθεί ότι είναι ο ίδιος εργοδότης. Το ΤΔΠΕΑΕ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικό του ΑΦΜ, δικό του κωδικό στο ΙΚΑ και συνάπτει δικές του συμβάσεις με τους εργαζομένους. Εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Αυτά είναι στα “μείον” για να θεωρηθεί νομικά ως ίδιος εργοδότης με το ΥΠΠΟ. Γενικά, είναι ένα θέμα που θα είναι σε εκκρεμότητα αν δεν λυθεί με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό, και είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα ερμηνειών οδηγώντας πολλούς ενδιαφερομένους στα δικαστήρια. Η θέση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης (και του Σωματείου μας άλλωστε) είναι ότι το ΤΔΠΕΑΕ ουσιαστικά αποτελεί κομμάτι του ΥΠΠΟ και δημιουργήθηκε απλά για  να μπορεί το ΥΠΠΟ να κάνει ευκολότερα τη δουλειά του.


Αν η σύμβαση έχει λήξη πριν το Π.Δ.;
Αν η σύμβαση έχει λήξη έως δύο μήνες πριν την έναρξη εφαρμογής (δηλ. δημοσίευσης) του Π.Δ. δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Αλλιώς ο συμβασιούχος μένει εκτός ρύθμισης.


Υπάρχει τρόπος να μονιμοποιηθεί κανείς με βάση αυτό το ΠΔ χωρίς να έχει 24μηνο;
Ναι. Αν έχει 4 συμβάσεις (δηλ. μία αρχική και 3 ανανεώσεις) και να συμπληρώνει με αυτές 18 μήνες προϋπηρεσίας εντός 24 μηνών, ανεξάρτητα από τα κενά ανάμεσα στις συμβάσεις.


Μετράνε όλα τα είδη συμβάσεων;
Ναι μετράνε όλα τα είδη συμβάσεων: ωρομίσθιες, συμβάσεις έργου κλπ ανεξάρτητα αν τα χρήματα προέρχονται από ειδικό λογαριασμό (ΛΟΤΤΟ όπως λεγόταν παλαιότερα) ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή Τακτικό Προϋπολογισμό ή κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ.


Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο 24μηνο στη μέρα δημοσίευσης του ΠΔ, αλλά το συμπληρώσει όταν λήξει η τρέχουσα σύμβασή του, καλύπτεται από τη ρύθμιση;
Σύμφωνα με τον Π. Παυλόπουλο, στη συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής (9/5): “Όχι. Πρέπει να τονιστεί ότι με τις μεταβατικές διατάξεις γίνεται μετατροπή για όσες διαδοχικές συμβάσεις πληρούν μέχρι σήμερα τα συγκεκριμένα κριτήρια. Εάν μπει διάταξη και για το διάστημα μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου Διατάγματος (πέρα των προβλημάτων που θα είχε από πλευράς συνταγματικότητας) είναι βέβαιο ότι δεν θα υπήρχε ασφαλές χρονικό όριο… άλλωστε όσοι δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. υπάγονται στο καθεστώς μοριοδότησης”.


Πως αποδεικνύεται η προϋπηρεσία;
Στο σχέδιο Π.Δ. δεν ξεκαθαρίζεται αυτό. Οι “λεπτομέρειες” αυτές θα ρυθμιστούν με διάφορες εγκυκλίους μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. σε Φ.Ε.Κ. Είναι σχεδόν βέβαιο πάντως ότι θα ζητηθούν έγγραφα όπως η προκήρυξη, η απόφαση πρόσληψης, όπως έγινε σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν (βλ. “Νόμο Β. Παπανδρέου”).


Αν ένας εργαζόμενος συμπληρώνει 24μηνο αλλά οι συμβάσεις του είναι και στο ΥΠΠΟ και στο ΤΔΠΕΑΕ τι γίνεται;
Όπως είπαμε το πρόβλημα είναι να θεωρηθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο εργοδότη. Διαφορετικά το θέμα θα αντιμετωπισθεί ίσως με διάφορες ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών ή από τις απαντήσεις που θα δώσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η αυστηρή ανάγνωση του σχεδίου Π.Δ. δεν αφήνει πάντως μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να παλέψουμε.


Τι γίνεται αν κάποιος έχει εργασθεί με διαφορετικές ειδικότητες;
Αν κάποιος έχει προσληφθεί με διαφορετικές κάθε φορά ειδικότητες (π.χ. άλλοτε ως φύλακας και άλλοτε ως αρχαιολόγος) υπάρχει πρόβλημα στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας. Στο σχέδιο Π.Δ. τονίζεται ότι πρέπει να υπάρχει η ίδια ή παρεμφερής ειδικότητα (π.χ. αρχαιοφύλακας – νυκτοφύλακας).


Ποιος θα κρίνει αν ένας εργαζόμενος έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις;
Αρμόδιο όργανο είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Δ.Σ. για τα ΝΠΙΔ. Αυτό θα κρίνει κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση. Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, τα Υ.Σ. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το αργότερο εντός πέντε μηνών από τη δημοσίευση του Π.Δ. Οι αποφάσεις των ΥΣ θα διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ.


Γιατί στο ΑΣΕΠ;
Η τελική κρίση ανήκει στο ΑΣΕΠ το οποίο θα πρέπει να αποφανθεί εντός τριών μηνών από τη λήψη των στοιχείων από τα Υπηρεσιακά (αρ. 10 παρ. 2 και 3). Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Κυριακάτικο Βήμα 9/5) η διοίκηση του ΑΣΕΠ, στην περίπτωση που το Π.Δ. εγκριθεί τελικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας προτίθεται να ζητήσει “πρόσθετες εγγυήσεις” από την Κυβέρνηση για το ποιες συμβάσεις καλύπτουν “πάγιες και διαρκείς ανάγκες” ώστε να διασφαλιστεί η αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγησή του. Η όλη διαδικασία σύμφωνα με το Π.Δ. θα κρατήσει περί το 8μηνο ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα τραβήξει και περισσότερο.


Που θα κατατεθούν οι αιτήσεις;
Το σχέδιο Π.Δ. δεν ρυθμίζει τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτές θα ρυθμιστούν αργότερα με εγκύκλιο. Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια ανάλογα με την ειδικότητα των εργαζομένων.


Ποια είναι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΠΟ;
Στο ΥΠΠΟ υπάρχουν έξι Υπηρεσιακά Συμβούλια. Κάθε υπηρεσιακό αποτελείται από πέντε μέλη εκ των οποίων 3 ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και έχουν το βαθμό του Διευθυντή και δύο μέλη είναι εκπρόσωποι των μονίμων (και αορίστου χρόνου) εργαζομένων. Τα υπάρχοντα Υ.Σ. ορίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/7041/14-2-03 (και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτής) και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων προέκυψαν από τις εκλογές της 23 και 30/11/2002  Η θητεία των υπηρεσιακών συμβουλίων λήγει στις 31-12-2004. (Διετής θητεία).
Συγκεκριμένα, στο ΥΠΠΟ υπάρχουν τα παρακάτω Υ.Σ.
Α’ Πενταμελές: για διοικητικούς, λαογράφους, δακτυλογράφους, λογιστές
Β’ Πενταμελές: για αρχαιολόγους, συντηρητές, φυσικούς, χημικούς, φωτογράφους
Γ’ Πενταμελές: για μηχανικούς, υπομηχανικούς, εργοδηγούς, σχεδιαστές
Δ’ Πενταμελές: για φύλακες
Ε’ Πενταμελές: για εργατοτεχνίτες, κλητήρες, καθαρίστριες, οδηγούς
ΣΤ’ Πενταμελές: για ΚΟΑ, ΜΕΛΤ, Πινακοθήκη
Πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι λόγω της αλλαγής κυβέρνησης τα Υ.Σ. θα αλλάξουν και φυσικά θα αλλάξουν και οι εσωτερικοί συσχετισμοί. Τα Υ.Σ. έχουν ουσιαστικά αυξημένες εξουσίες και δύναμη και θα αποτελέσουν το μηχανισμό που τελικά θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα, επιτρέποντας στην Κυβέρνηση να μην χρεώνεται απ’ ευθείας το όποιο αρνητικό κλίμα.


Αν κάποιος έχει όλα τα τυπικά προσόντα που προβλέπει το σχέδιο Π.Δ. και οι συμβάσεις του είναι αποκλειστικά στο ΤΔΠΕΑΕ που θα κάνει αίτηση και που θα γίνει αορίστου;
Διαβάζοντας το σχέδιο Π.Δ. με στενή ερμηνεία και αν δεχθούμε ότι το ΥΠΠΟ είναι διαφορετικός εργοδότης, ο εργαζόμενος θα κάνει αίτηση στο Ταμείο και το ΔΣ του Ταμείου θα κρίνει αν πληροί τις προϋποθέσεις. Τότε θα γίνει αορίστου στο Ταμείο.


Έχει διαφορά να γίνει κάποιος μόνιμος από αορίστου χρόνου;
Φυσικά και έχει διαφορές. Μισθολογικά, στην εξέλιξή του, στη σύνταξή του, στο ασφαλιστικό του Ταμείο κλπ. Ένας εργαζόμενος αορίστου χρόνου μπορεί θεωρητικά να απολυθεί ευκολότερα από έναν μόνιμο δημόσιο υπάλληλο.


Μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. τι αλλάζει στις συμβάσεις;
Αν το Π.Δ. τεθεί σε ισχύ όπως είναι τώρα, τότε από δω και πέρα:
(α) Οι συμβάσεις δεν θα μπορούν να έχουν συνολική διάρκεια πάνω από 24 μήνες (αρ. 6 παρ. 1) και
(β) οι διαδοχικές συμβάσεις δε θα μπορούν να είναι πάνω από τρεις (3) (αρ. 5 παρ. 4).


Προβλέπεται ειδική ρύθμιση για ΑΜΕΑ;
Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50% αρκεί συνολικός χρόνος 18 μηνών ανεξάρτητα από κενά.


Τι θα γίνει με τις δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη;
Οι δίκες θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, είναι πιθανόν ότι λόγω των επικείμενων ρυθμίσεων οι δικαστές θα θέλουν ίσως να αναβάλουν τη δικάσιμο μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.


Πόσους καλύπτουν η ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση;
Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Σίγουρα όμως καλύπτει πολύ λίγους εργαζόμενους στο ΥΠΠΟ και τα ΝΠΙΔ. Ακόμη όμως και αυτοί οι λίγοι, θα εξαρτώνται από τις αποφάσεις των Υπηρεσιακών και του ΑΣΕΠ. Η πλειοψηφία των συμβασιούχων στο ΥΠΠΟ θα εξαιρεθεί για μία ακόμη φορά.


Πόσοι προβλέπεται να μονιμοποιηθούν συνολικά στο δημόσιο και ευρύ δημόσιο τομέα με το Π.Δ;
Τα κριτήρια που πρέπει να έχει κάποιος για να υπαχθεί στις ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για μεγάλο αριθμό. Λίγοι μόνο, και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, θα κατορθώσουν να μετατρέψουν τη σύμβασή τους σε αορίστου χρόνου.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠρομήθεια ειδών γραφικής ύλης από τη Νομαρχία
Επόμενο άρθροΝομαρχία Πολιτών για Νομάρχη: λυπούμαστε