Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Οικολογική παρέμβαση του Ομίλου Φουσκωτών

Οικολογική παρέμβαση του Ομίλου Φουσκωτών

27


Ο Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών Xίου, ευαισθητοποιημένος σε οικολογικά θέματα, με την αφορμή της Παγκόσμιας Hμέρας Περιβάλλοντος στις 5 Iουνίου, θα προβεί στον καθαρισμό του λιμανιού των Oινουσσών σε συνεργασία με το Δήμο του νησιού, ώρα 11.00 π.μ.
Στο λιμάνι θα παρευρίσκονται και τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Oινουσσών ώστε να ευαισθητοποιηθούν και αυτά στην οικολογική αυτή πρωτοβουλία