Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη EuroMed 2004: Συνέδριο και Έκθεση για το νερό.

EuroMed 2004: Συνέδριο και Έκθεση για το νερό.

28

Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο EuroMed 2004 και έκθεση για τις στρατηγικές αφαλάτωσης στης χώρες της νότιας Μεσογείου πραγματοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου στο Μαράκες του Μαρόκο. Η έλλειψη νερού ταλαιπωρεί μεγάλο μέρος του κόσμου και ο μόνος σίγουρος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αφαλάτωση.
 Ο Χιώτης Παππάς Μιχαήλ, συνεργάτης έρευνας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου και διαχείρησης διαδικασιών του Τμήματος Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας βρέθηκε στο συνέδριο αυτό παρουσιάζοντας μάλιστα και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εργασία.
 Το συνέδριο ήταν μια συνδιοργάνωση αραβικών και ευρωπαϊκών φορέων που ασχολούνται με το ζήτημα της αφαλάτωσης, με συμμετοχές ανθρώπων εταιριών και φορέων από αρκετά μέρη του κόσμου.
 Το συνέδριο εστίασε την προσοχή του στην ελκυστική πλέον λύση της αφαλάτωσης δια της αντιστρόφου οσμώσεως, τις βελτιώσεις σε μεμβράνες, διεργασίες και την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής πόσιμου ύδατος από θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό. Ακόμα τέθηκαν υπό κρίση ειδικές μέθοδοι κατεργασίας του νερού πριν και μετά την διαδικασία της αφαλάτωσης, νέες μέθοδοι που εφαρμόζονται στην αφαλάτωση δια της εξατμίσεως-υγροποιήσεως, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συστήματα ανάκτησης ενέργειας και διάφορα μαθηματικά και οικονομικά μοντέλα που εφαρμόζονται στην αφαλάτωση. Οι Ελληνικές συμμετοχές αφορούσαν τα εξής ζητήματα:  1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός υβριδικού αυτόνομου συστήματος για αφαλάτωση θαλασσινού νερού.
    Ε.Τζεν, Δ. Θεοφυλλογιανάκος, Μ. Σιγάλας, Κ. Καραμανής


Στη εργασία αυτή διαπραγματεύθηκε η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως ο συνδυασμός Αιολικής-Ηλιακής για την παραγωγή της ενέργειας που χρειάζεται ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης.  1. Υπολογιστικό σύστημα Επίβλεψης, Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων καθώς και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για μικρές μονάδες αφαλάτωσης.
    Σ. Α. Αυλωνίτης, Μ. Παππάς, Κ. Μουτεσίδης, Δ. Αυλωνίτης, Κ. Κουρουμπάς, Ν. Βλαχάκης


Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε το χαμηλού κόστους σύστημα αυτοματισμού που προστέθηκε στην μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης της κοινότητας Οίας στην Σαντορίνη, με σκοπό να παρακολουθεί και να αυτοματοποιεί τη διαδικασία της αφαλάτωσης, να ειδοποιεί και να προβλέπει τυχόν βλάβες,, να καταγράφει τα δεδομένα παραγωγής και να επιτρέπει τον τηλεματικό έλεγχο της μονάδας και απομακρυσμένων εγκαταστάσεων.  1. Μετριασμός των επιστρώσεων του διοξειδίου του πυριτίου και της απόθεσης ιζήματος: Αρχές και εφαρμογές στα συστήματα αφαλάτωσης
    Κωνσταντίνος Δ. Δεμάδης


Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν οι χημικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της αφαλάτωσης για την αποφυγή επικαθίσεων βλαβερών στοιχείων και ιζημάτων, που περιέχονται στο νερό, στα στοιχεία ενός εργοστασίου αφαλάτωσης.


 Η συμμετοχή της Ισπανικής εταιρίας που διαχειρίζεται το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Δεκέλεια της Κύπρου με τους  Όλγα Λ. Βίλλα Σαλλάνγκος και Ευάγγελο Α. Καντηλάφτη έδωσε σημαντικές πληροφορίες για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η μείωση του κόστους παραγωγής ύδατος μέσα από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ενός τέτοιου εργοστασίου, χρησιμοποιώντας εναλλάκτες πίεσης για την ανάκτηση της ενέργειας της υπό πίεση απορριπτόμενης άλμης του εργοστασίου. Με μικρές μετατροπές σε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης είναι πλέον δυνατό να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση το κόστος του παραγόμενου ύδατος.
 Δυο άλλα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν σαν μελέτες περιπτώσεων (Δεκέλεια και Μπαχρέιν) είναι η οικολογία της αφαλάτωσης και η σημασίας που πρέπει να δίνουν οι φορείς στην μελέτη, πριν την κατασκευή μια μονάδας. Μια αφαλάτωση Χ κυβικών μέτρων τη μέρα, απορρίπτει στη θάλασσα περίπου Χ/2 κυβικά μέτρα πυκνής άλμης δημιουργώντας στον τόπο της απόρριψης θάλασσα υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι και προκαλώντας έτσι ερημοποίηση του βυθού. Υπάρχουν μέθοδοι για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού που όμως δεν εφαρμόζονται. Το δεύτερο σημείο που αφορά την σημαντικότητα της μελέτης πριν την υλοποίηση έχει να κάνει με το ότι η σωστή μελέτη προφυλάσσει από τυχόν προβλήματα, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και την καταπόνηση των στοιχείων, κατ’ επέκταση μειώνει το κόστος του παραγόμενου νερού και προφυλάσσει το περιβάλλον.
 Το γενικότερο συμπέρασμα πάντως ήταν ότι αργά ή γρήγορα το πόσιμο νερό θα τελειώσει. Όσοι προβούν σε αφαλατώσεις που είναι η σίγουρη λύση πρέπει να είναι προσεκτικοί στον σχεδιασμό και την στρατηγική, γιατί μόνο έτσι μπορούν να έχουν αρκετό και φθηνό νερό. Σε αντίθετη περίπτωση θα πουν το νερό νεράκι και θα το πληρώσουν μαύρο χρυσό…


Σχετικές Ιστοσελίδες:

http://www.pmi.gr/pmi.gr/automaticdesalination.aspx (Παππάς Νικ. Μιχαήλ – SCADA αφαλάτωσης)
http://www.edsoc.com (European Desalination Society)
http://www.desline.com (European Desalination Society)
http://www.masar.com/euromed2004course.html (Masar Technologies)
http://www.astf.net
(Arab Science and Technology Foundation)
http://cytanet.com.cy (Διυλιστήρια Αφαλάτωσης Δεκέλειας)
http://www.cres.gr (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)
http://eng.ege.edu.tr (Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Σμύρνης, Τμήμα Μηχανολογίας)
http://www.teihal.gr/mec/ (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας, Τμήμα Μηχανολογίας)