Αρχική Νέα Τοπικά Δήλωση Αμπελοκαλλιέργιας ως το τέλος του μήνα

Δήλωση Αμπελοκαλλιέργιας ως το τέλος του μήνα

23


Όπως γνωρίζετε την περσινή χρονιά έγινε η κατάρτιση του Αμπελουργικού Μητρώου σε όλο το Νομό Χίου. Για ολοκλήρωση και ενημέρωση του Μητρώου αυτού όσοι αμπελοκαλλιεργητές δεν έχουν υποβάλλει Δήλωση Αμπελοκαλλιέργιας ή έχουν κάποια μεταβολή στη δήλωση τους, παρακαλούνται όπως το ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31/7/04 υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Α. ΧΙΟΥ.


Απαραίτητα στοιχεία – δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:


απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου στις περιπτώσεις που αυτό εφαρμόζεται και εφόσον επικαλούνται κυριότητα επί δηλούμενων αμπελοτεμαχίων, ή τίτλους κυριότητας μεταγεγραμμένους (συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς, κληρονομητήριο κτλ) οι οποίοι συνοδεύονται από βεβαίωση του υποθηκοφυλάκειο,
σύμβαση (μισθωτήριο, σύμβαση επίμορτης αγροληψίας, χρησιδανείου κτλ.) θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις, βάσει της οποίας αποδεικνύεται ότι εκμεταλλεύονται το αμπελοτεμάχιο για τρία (3) τουλάχιστον έτη. Οι συμβάσεις συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση από αντίγραφα των τίτλων κυριότητας του φερόμενου ως ιδιοκτήτη του αμπελοτεμαχίου,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αντικειμενική δυσκολία για την απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας, μπορεί να γίνει δεκτό αντί τίτλου το πιστοποιητικό του Δημάρχου ή του Προέδρου της κοινότητας ή ένορκη βεβαίωση συνοδευόμενα από αντίγραφο του υποβληθέντος και θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπου Ε9 ή όποιου άλλου ισχύει σε αντικατάσταση του και από πρακτικό επιτόπιου ελέγχου επιτροπής που συστήνεται για τον σκοπό αυτό από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στις περιπτώσεις που αμπελοκαλλιεργητής υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση ή με επιπλέον τεμάχια εκτός των ανωτέρων τίτλων και εφόσον πρόκειται  για νέες φυτεύσεις θα πρέπει να υποβάλλει και τη σχετική άδεια νέας φύτευσης ή την άδεια αναφύτευσης που χορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Αριθμός φορολογικού Μητρώου, Αριθμός Λογαριασμού της ΑΤΕ  και παλιός Α Αριθμός Μητρώου Αμπελοκαλλιεργητή (εφόσον υπάρχει).
Παρακαλούνται οι κ.κ. Δήμαρχοι, Πρόεδροι ΕΑΣ & ΕΜΧ και γεωπόνοι Υπηρεσίας, που κοινοποιείται το παρόν, όπως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη καλύτερη ενημέρωση όλων των αμπελοκαλλιεργητών της περιοχής τους κάνοντας χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου ενημέρωσης (πίνακες ανακοινώσεων Δήμου & Δημοτικών Διαμερισμάτων, Ενώσεων, Συνεταιρισμών, προσωπικές επαφές, συγκεντρώσεις παραγωγών, χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων Δ.Δ. κ.α.) ώστε να μην υπάρχει κανείς ενδιαφερόμενος αμπελουργός που να μην έχει ενημερωθεί.


Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι η παράλειψη υποβολής της Δήλωσης – Αίτησης Αμπελοκαλλιέργειας από τους κατόχους αμπελουργικής εκμετάλλευσης έχει σαν αποτέλεσμα την εξαίρεση τους από κάθε κοινοτικό, Εθνικό μέτρο και πρόγραμμα.


Τέλος για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης πρόθυμη θα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο στα γραφεία της Ροδοκανάκη 42 & Βάμβα 1  καθώς και στα τηλέφωνα 22710-44266

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο ποσό των 190.000 Ευρώ για μεταφορές μαθητών ζητά από την Περιφέρεια η Ν.Α. Χίου
Επόμενο άρθροΕκδήλωση από το ΕΦΟΔΙΟ