Αρχική Νέα Οικονομία Οδηγίες προς τους ΟΤΑ για τα ΚΕΠ

Οδηγίες προς τους ΟΤΑ για τα ΚΕΠ

37

Με εγκύκλιό του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολος Ανδρεουλάκος δίνει εκ νέου σαφείς οδηγίες προς τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχίες για την κατάρτιση των νέων συμβάσεων έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους ήδη εργαζόμενους, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο κατάρτισης των νέων συμβάσεων με άλλους συμβασιούχους που δεν έχουν προγενέστερη εμπειρία στα ΚΕΠ.

Ειδικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο, ο κ. Ανδρεουλάκος υπογραμμίζει πως εάν οι αρμόδιοι φορείς δεν συμμορφωθούν στις οδηγίες, ενόψει της επικείμενης συστάσεως μονίμων θέσεων προσωπικού των ΚΕΠ και προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων αυτών, υπάρχει περίπτωση μείωσης των μόνιμων θέσεων, ή ακόμα και κατάργησης ΚΕΠ μηδαμινής κινήσεως.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ανδρεουλάκος, διευκρινίζει ότι δε θα θιγούν οι ήδη εργαζόμενοι, καθώς οι θέσεις του προσωπικού θα δοθούν στα ΚΕΠ γειτονικών δήμων, με σκοπό να προστατευθούν και εκείνοι των οποίων η σύμβαση δεν ανανεώθηκε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Απόστολου Ανδρεουλάκου, το οποίο έχει ως εξής:

«Με την εγκύκλιό μας με Α.Π. 990/ ΟΔΕ ΚΕΠ/ 30-7-04 σχετικά με τη σύναψη των νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου δόθηκαν σαφείς οδηγίες προς τους αποδέκτες της, σύμφωνα με τις οποίες οι νέες συμβάσεις πρέπει να καταρτιστούν «με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμβασιούχους».

Παρόλα αυτά, η Ομάδα Διοίκησης Έργου των ΚΕΠ έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών από συμβασιούχους σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι Δήμοι, ευτυχώς ελάχιστοι, κατά παράβαση της οδηγίας της εγκυκλίου, προέβησαν στη σύναψη των νέων συμβάσεων, αγνοώντας το κριτήριο της προηγούμενης εμπειρίας.

Η πρακτική αυτή δεν τιμά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα επιλογής των αναδόχων ανήκει αποκλειστικά στους Δημάρχους ή στους Νομάρχες, η αλλαγή προσώπων συνεπάγεται καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών μέχρις ότου οι νέοι ανάδοχοι εξοικειωθούν με τις διαδικασίες λειτουργίας και με το λογισμικό των ΚΕΠ.

Ως γνωστό, σε περίπτωση πρόδηλης ανεπάρκειας ή κακής συμπεριφοράς των αναδόχων, οι Δήμαρχοι ή Νομάρχες οφείλουν να καταγγείλουν τη σύμβαση έργου χωρίς να περιμένουν τη λήξη της.

Εκ του γεγονότος ότι δεν προέβησαν σε καταγγελία της σύμβασης, τεκμαίρεται ότι οι συμβασιούχοι ανταποκρίνονταν στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και η σύναψη νέας σύμβασης έργου, όχι με τους ίδιους αλλά με τρίτους , κρίνεται επιεικώς ως αδικαιολόγητη.

Εξάλλου, η σύναψη συμβάσεων με νέους αναδόχους επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με επιπρόσθετες δαπάνες εκπαίδευσής τους.

Για τους παραπάνω λόγους, σας τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες της εγκυκλίου.

Η μη συμμόρφωση προς αυτές ενδέχεται, ενόψει της επικείμενης συστάσεως μονίμων θέσεων προσωπικού των ΚΕΠ και προκήρυξης διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων αυτών, να οδηγήσει σε μείωση των μόνιμων θέσεων, ακόμα δε και σε κατάργηση των μηδαμινής κινήσεως ΚΕΠ. Σε κάθε όμως περίπτωση οι θέσεις των εργαζομένων θα δοθούν στα ΚΕΠ γειτονικών δήμων, ώστε να μη θιγούν ούτε οι ήδη εργαζόμενοι ούτε εκείνοι των οποίων η σύμβαση δεν ανανεώθηκε».


Πηγή: ΜΠΕ
 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΟι Χιώτες της Αμερικής γιόρτασαν τα Ελευθέρια της Χίου με το μυαλό τους στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας από τις νέες γενιές
Επόμενο άρθροΣχολείο και λαϊκή παράδοση