Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ποσό €40 εκ για μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία στο...

Ποσό €40 εκ για μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία στο Β. Αιγαίο

47

Στην αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού που αφορά στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προχώρησε η Περιφερειακή Αρχή και η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η νέα συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, αυξάνεται κατά 15 εκ και ανέρχεται σε 40 εκ ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, κατόπιν ενεργειών του Περιφερειάρχη, Κώστα Μουτζούρη.

Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης μέχρι την Παρασκευή 11.12.2020 στις 3 το μεσημέρι.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά την στήριξη όλων των επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου και καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των δηλωθέντων εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 50.000,00€.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν με τις παρακάτω μορφές : Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013. Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφικές Εταιρίες του Π.Δ 284/1993, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979, Συμπλοιοκτησία.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΤο νησί G6PD, γράφει ο Γ. Μακριδάκης
Επόμενο άρθροΧιακή Συμπολιτεία: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Αιγαίο 2020: Επαναπροωθήσεις προσφύγων και η σιωπή των ΜΜΕ»