Αρχική Νέα Τοπικά Στο τελευταίο στάδιο η εξέταση αιτήσεων για διόρθωση τ.μ.

Στο τελευταίο στάδιο η εξέταση αιτήσεων για διόρθωση τ.μ.

35

Να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η διόρθωση των τετραγωνικών σε σπίτια και καταστήματα, κάλεσε τους δημότες ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Χίου Γιώργος Μπελέγρης.
Όπως είπε έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των 35.000 περίπου αιτήσεων, με περίπου οι 18.000 να αφορούν ηλεκτροδοτούμενα κτήρια, και ήδη έχουν εξεταστεί περίπου οι 13.000. Ωστόσο σε ορισμένες από αυτές παρατηρούνται λάθη ή ελλείψεις που θα πρέπει να διορθωθούν. Από την υπηρεσία έχει γίνει αποστολή σχετικού mail, με το οποίο καλούνται οι ιδιοκτήτες να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά έγγραφα. Ζητείται δε αυτό να γίνεται εντός 10ημέρου ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα έγγραφα πριν κλείσει ο φάκελος και προωθηθεί στη ΔΕΗ. με δεδομένο μάλιστα ότι η παράταση της σύμβασης των 10 εργαζομένων που απασχολούνται για την επεξεργασία των αιτήσεων λήγει τέλη Μαρτίου, θα πρέπει η σχετική διαδικασία να γίνει άμεσα.

Επίσης έγινε ενημέρωση και για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’), ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΣαράντα δύο πρόσφυγες αναχώρησαν για Γερμανία
Επόμενο άρθροΈργα οδοποιίας στο Βροντάδο