Αρχική Νέα Οικονομία Ανοίγει το μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας

Ανοίγει το μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας

28

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το μέτρο 3.2 που αφορά τη Βιολογική Γεωργία δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι στους κλάδους:
– εκτατική και  ημισταυλισμένη προβατοτροφία και αιγοτροφία
– εκτατική και η ημισταυλισμένη βοοτροφία
– εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.
Στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας δεν μπορούν να ενταχθούν εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι εκτάσεις βόσκησης είναι:
– καμένες
– εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα δάσωσης γεωργικών γαιών
– εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα μακροχρόνιας παύσης εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών.
Οι προθεσμίες υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από τις 17-1-2005 έως και 11-3-2005 στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες:
– Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας της Ν.Α.
– Ηλεκτρονική διεύθυνση υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr)
– Ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr ακολουθώντας τους συνδέσμους Ηλεκτρονικοί συνδρομητές ή υπηρεσία παραγγελίας και αποστολής ΦΕΚ (Αριθμός φύλλου ΚΥΑ: 1298/Β/24-8-2004. Αριθμός φύλλου ΥΑ: 1650/Β/5-11-2004).