Αρχική Νέα Τοπικά Έχουμε το έγγραφο για ΧΥΤΑ

Έχουμε το έγγραφο για ΧΥΤΑ

5


Το έγγραφο από το ΥΠΕΧΩΔΕ για το ζήτημα του ΧΥΤΑ το έχουμε λάβει, μας δήλωσε ο Νομάρχης Πολύδωρος Λαμπρινούδης με αφορμή χθεσινό μας σχόλιο για το ότι οι Φούρνοι είναι σίγουροι ότι προχωρεί η κοινή πρόταση με Χίο για τους ΧΥΤΑ.
Το ότι χρειάζεται και ειδικό πιστοποιητικό για τη ζώνη NATURA 2000 η Χίος είναι γιατί πρέπει απλά να αιτιολογείται γιατί δεν επιλέχθηκε περιοχή εκτός ζώνης. Αντίθετα οι Φούρνοι δεν το έχουν ανάγκη αφού όλο το νησί είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή NATURA.