Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Πρόγραμα επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους από το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πρόγραμα επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους από το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

4


Η υλοποίηση του “Προγράμματατος επισκέψεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς ή επιστημονικούς φορείς” για μαθητές της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει από το Γραφείο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
Η υλοποίηση της παραπάνω πράξης έχει ως σκοπό της την επαγγελματική πληροφόρηση και την επαφή των μαθητών και εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς ή επιστημονικούς φορείς. Με την πραγματοποίηση των επισκέψεων αυτών θα ενημερώνονται άμεσα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί για τις εργασιακές συνθήκες, τις επαγγελματικές δυνατότητες, τις ευκαιρίες απασχόλησης, τις δυσκολίες του επαγγέλματος και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα, που έχει σχέση με την ειδικότητα τους.
Οι επισκέψεις στις Επιχειρήσεις θα γίνονται (α) εντός του Νομού με διάρκεια μίας ημέρας, (β) εκτός του Νομού, σε άλλο Νομό της χώρας, με διάρκεια δύο ημερών και (γ) εκτός της χώρας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάρκεια πέντε ημερών κατά μέσο όρο.
Για την Υλοποίηση της πράξης θα συσταθούν τριμελής Νομαρχιακές επιτροπές που θα αποτελούνται από:
1.  τον Προϊστάμενο του Γραφείου TEE ή τον υπεύθυνο Εκπ/κων Θεμάτων Τεχνικής
(σε περίπτωση που δεν υπάρχει Γραφείο TEE).
2.  έναν υπεύθυνο του Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας.
3.   έναν Διευθυντή TEE της Δ/νσης Δ/βαθμιας Εκπ/σης


                          Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΣΑ 1ΟΥ ΤΕΕ ΧΙΟΥ


                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ